Архив за етикет: Николина Кирилова

Икономическото развитие на Корея по времето на японския колониализъм – 1910-1945 г.

Николина Кирилова, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Economic development of Korea
at the time of Japanese colonialism – from 1910 to 1945

Nikolina Kirilova, Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Abstract 

The report presented Bulgarian and foreign sources for the economic development of Korea at the time of Japanese colonialism – from 1910 to 1945: „Иновационното развитие на страните от Източна Азия (Innovation Development of East Asian Countries)“, „История Кореи (History of Korea)“, „The Economic History of Korea“, „한국경제사의이해 (Understanding the Economic History of Korea)“, „광명백과사전 5: 경제 (Encyclopedia of Light 5: Economy)“ and others.

Keywords:

Korea, Japanese colonialism, Economic development, Korea under Japanese rule, Economy and modernization

Има още

КНДР – социално-икономическа динамика от основаването на републиката до днес

Николина Кирилова, СУ „Св. Климент Охридски”

DPRK – socio-economic dynamics from the founding of the republic till today

Nikolina Kirilova, Hon. Lecturer – University „St. Kl. Ohridski „

Целта на доклада е да се направи общ преглед на социално-икономическата динамика на КНДР от основаването на републиката до днес.

Има още

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ХАЛЛЮ

Nikolina Kirilova

/Korean Studies Department, Sofia University “St. Kliment Ohridski/

Abstract

Hallyu, the ‘Korean Wave,’ refers to the growing interest in Korean pop and traditional cultureacross Asia, Europe, the Middle East and the Americas.

Има още