Архив за етикет: Нго Тхи Тхук

Виетнам по пътя на интеграцията и устойчивото развитие

Д-р  Нго Тхи Тхук, Гост-преподавател от СРВ в ЦИЕК, СУ „Св. Кл. Охридски

Vietnam towards integration and sustainable development

Ngo Thi Thuk, PhD, Visiting professor of SRVietnam in St.Kl.Ohridski Sofia University

Въведение

Цел на Стратегията за икономическото и социалното развитие, приета на XI конгрес на Комунистическата партия на Виетнам е превръщане на страната до 2020 г. в модерна индустриална държава. Като една главна задача за постигане на тази цел е адаптацията към промените на света и региона, особено след Глобалната финансова криза и световната рецесия през 2008-2009 г.

Светът навлиза в нова фаза на преструктуриране на световната икономика. В този контекст зеленият растеж и устойчивото развитие са цели на всяка държава за постигане на ефективност и качество на икономическите процеси, съобразявайки се с промените в околната среда и изменението на климата. Виетнам търпи определени последствия в резултат на климатичните изменения, свързани с покачване на морското равнище.

Има още