Архив за етикет: Натали Давидова

Японските изкуства: укийо-е и маки-е

Натали Владимирова Давидова, студент, втори курс, ЮИЮА, ЦИЕК, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Japanese arts: ukiyo-e and maki-e

Natalie Vladimirova Davidova, second year student, Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Summary: Japan is a country which very much appreciates and  managed to save its traditional arts and to transform them into an irreplaceable part of its culture. Two of these arts, transmitted for centuries, are ukiyo-e and maki-e. Ukiyo-e are pictures, made by printing an image with the help of wooden blocks, and maki-e is a technique for creating pictures by sprinkling the dust of metals like gold and silver. In the following report, we will learn everything there is about these two forms of the japanese traditional arts.

Има още

Изяществото на японските изкуства кири-е и темари

Натали Давидова, Студент  курс,  специалност „Японистика“, КЕКИА, ЦИЕК, ФКНФ,, СУ „Св. Кл. Охридски”

Elegance of Japanese arts Kiri-e and Temari

Natalie Davidova, Student in „Japanese Studies, KLCEА, CELC, FKNF, Sofia „St. Kl. Ohridski“ University

Резюме: Кири-е и темари са традиционни и вековни японски изкуства, които предадени от поколение на поколение, са се запазили и до днес. Произлезли в Китай, а по-късно внесени в Япония, те биват толкова развити и тясно обвързани с културата на страната на изгряващото слънце, че се превръщат в традиционни за нея. Кири-е са картини, картички и изображения от всякакъв тип, които са изрязани от хартия. През годините техниките за правенето на кири-е силно са се развили и още продължават, а също и приложенията му непрестанно растат. Темари са декоративни топчета, изработени от платове, чието първоначално приложение е било нещо далеч от изкуство, но до днес се е превърнало точно в такова, при това сложно и много красиво. Проследявайки възникването и развитието на тези изкуства, всеки може да оцени как нещо толкова на вид просто може съхрани в себе си традицията на цял един народ.

Има още