Архив за етикет: Мариана Тиен

България – Китай: Стратегическо партньорство през „златното десетилетие”

Доцент д-р Мариана Тиен

Институт за исторически изследвания, БАН

Bulgaria – China: Strategic partnership in the „golden decade“

Associate Professor Mariana Tian PhD

Institute for Historical Research, BAS

След като към края на миналия век Китай успешно „извървя” първите „две стъпки” от провъзгласената през 80-те години тактика на Дън Сяопин за развитието в „три стъпки“, в първите години на „златното десетилетие” [1] страната решително се насочва и към третата – осъществяване на повсеместна модернизация.

Началото на ХХІ век кореспондира с Четвъртия етап от политиката на реформите, чийто фокус е поставен главно в четири сфери – икономическата, политическата, научно-образователната и социалната, макар че обхваща редица други области като културата, регионалното развитие, местната власт и т.н. За разлика от началния етап, когато основният призив е „да привлича и заимства“, то през новия век страната, водейки се вече от идеята „да излезе навън“, преминава към пълно отваряне към света и към постепенно включване в процеса на икономическата глобализация.

Има още