Архив за етикет: Маргарита Кичукова

Конкурентността в корейското общество и създаваните от нея проблеми

Маргарита Кичукова, СУ „Св. Климент Охридски”, Кореистика, ФКНФ

The competitive Korean society and its problems

Margarita Kichukova, SU„St. Kliment Ohridski”, Korean Studies Dept., FKNF

Abstract:

In the Korean society the meaning of social status can be summarised in one word – all-embracing. Strongly influenced by the opinion of those around the Korean society is, undoubtedly, one of the most competitive in the world. For example, even since childhood Koreans are pushed to study all day long, seven days in the week, without taking physical health, mental stability, socialisation and personal growth into consideration. This kind of social pressure has led to exceptional gap between rich and poor and has turn Koreans into one of the most depressive nations in the world, ranking first in levels of suicide.

Key words: Korea, society, competition, pressure, stress, suicide, depression, beuty standards

Има още

 Ролята на жените в китайския и корейския фолклор

Маргарита Кичукова, Студентка III курс, специалност „Кореистика“, СУ „Св. Климент Охридски“,

The role of women in Chinese and in Korean folklore

Margarita Kichukova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 3-d year Student Department of Korean Studies

Докладът разглежда ролята на жените в древните конфуцианските общества на Китай и Корея през призмата на фолклора. Прави се съпоставка между канонизирания образ на добродетелната жена и неговата трансформация във фолклорните произведения. Във връзка с това са представени някои ключови за ареала творби от народното творчество, като се проследява как те варират в двете страни. Включени са кратки преразкази на историите за Пастира и Тъкачката, за Бялата и Зелената змия, за Мъндзян и Великата китайска стена, за принцеса Паритеги, придружени с анализ на съдържанието им.

Има още