Архив за етикет: Владислав Дацов

Актуални аспекти в развитието на КНДР през призмата на глобалната сигурност (Рискове и отражение върху Република България)

Въведение

Актуалност и важност на проблема

Основните цели на изследването са следните:

  • Преглед на развитието на основните социално-икономически и политически процеси, протичащи в Корейската народно-демократична република в днешно време през призмата на глобалната сигурност;
  • оценка на вероятните рискове в тази област  и отражението им върху  Република България и нейната национална сигурност.

Има още

Китайският рок – музиката на протеста

Китайският рок е широка гама от рок енд рол музика, която се създава от рок групи и от соло изпълнители от коренните китайскоговорящи региони (КНР, Тайван, Хонг Конг, Макао и др.). По съществото си китайският рок е смесица от форми, съпровождащи представянето на традиционна китайска музика, която стои в ядрото му, както и чуждестранни влияния, които понякога се превръщат в доминиращо звучене, изместващо изцяло традиционното китайско такова. Има още

ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ЯПОНИЯ – ПРИМЕРЪТ С ТОШИБА

Владислав Дацов

Abstract

Having been forcefully “opened” by the Great Powers and facing the threat to join China in its half-colonial existence, Japan decided to follow a way of development and innovation, a way to lead the country to a prosperous and safe future. This task encountered quite a lot of hindrances, especially since there were no traditions in industrial production, no technologies and the qualified and well-educated Japanese were few. Има още

ПРИВЛЕКАТЕЛНИЯТ МАОИЗЪМ

Vladislav Datsov

/Postgraduate studies program “History and Contemporary Development of the Countries of Eastern Asia”, Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”/

Abstract

Maoism is a political theory and practice which was formulated in a concrete period and developed within it. It was the product of its own time and was applicable to the circumstances of the Cold War which provoked establishing its main principles and postulates by the Chairman Mao Tse-tung. There are several basic concepts which compose the essence of Maoism and these are: the concept of People’s War, the Cultural Revolution, the New Democracy and the Three Worlds Theory. In spite of the numerous mistakes within the system of Maoism principles and their application which have been pointed out, Maoism remains attractive to this day. Има още

Великата Яса

Владислав Дацов

Въведение

Монголската дума „яса” (ясак, джасак) означава „поведение” или „декрет”. Съществува тенденция Великата Яса да се разглежда като сборник от общоприети монголски правови разпоредби, което отчасти е следствие от факта, че текстовете на Ясата, отнасящи се до наказателното законодателство и наказанието, привличат повече вниманието на историците, от която и да е друга част на сборника.

Има още