Архив за етикет: Виктория Николова

Думата “中国” и ролята ѝ в отношенията между Япония и Китай

Виктория Николова

Студент специалност „Китаистика“, СУ„Св.  Климент Охридски“,

Theword中国” and its significance in Sino-Japanese relations

Viktoriya Nikolova

Student in Chinese studiesSofia University “St. Kliment Ohridsky”,

Резюме

Настоящата разработка е посветена на един малко изследван в Азия и почти непознат на Западния свят въпрос – проблемът за официалното наименование на китайската държава в Япония след падането на династия Цин. Въпросът за първи път се обособява като проблем на международните отношения на Китай и Япония, когато през 1871 г. двете страни започват преговори по подписването на Договорa за приятелство и търговия. Японската страна отказва да приеме думата „中国” да фигурира в договора като съкратена форма на Цинската империя и преговорите временно замръзват. Впоследствие е постигнато компромисно решение, при което в китайския текст остава думата „中国” като синоним за Китай, а в японския тя бива заменена с „清国”.

Макар и на пръв поглед проблемът да не излгежда значителен, оттогава наименованието на Китай се обособява като спорен въпрос в отношенията между Китай и Япония. Японското решение се дължи на новата политика, която Япония води спрямо Китай, и това предизвиква силно недоволство от китайска страна

Думата „中国” и неразбирателствата, които употребата ѝ поражда между Япония и Китай, представляват сложна и комплексна тема, ключ към пълноценното разбиране на основни културни и политически механизми в региона на Източна Азия, актуални и днес.

Ключови думи: Китай; Япония; международни отношения; Източна Азия; модерна история;

Има още