IV Национална научна конференция с международно участие „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“ – София 2015

confer2015

На 17 декември 2015 г. се проведе ежегодната Национална научна конференция с международно участие „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“. За четвърта поредна година изследователи и любители на Изтока се събраха в столичния Институт „Конфуций“ към СУ „Св. Климент Охридски“, за да внесат своя принос в изучаването и популяризирането на въпросите свързани с един от най-динамично развиващите се региони в съвременния свят – Азиатския.

Бяха изнесени доклади свързани с историческото, политическото, обществено и културното развитие на страните от Азия, като от работата на докладчиците извираше стремеж да се приложи системен подход, да се обвърже изследването на проблемите с извличането на полезен за страната ни опит, да се популяризира източната тематика с цел да стане по-достъпна духовната и културна съкровищница на Изтока.

Събирайки изследователи от различни направления, конференцията бе поредната стъпка по трудния и дълъг път на създаване и консолидиране на експертна общност занимаваща се с проблемите на Азиатския регион, общност твърде необходима на нашата страна в условията на покачване важността на въпросния регион в съвременния свят. Редом с бележити родни изследователи на Изтока, в мероприятието се включиха и немалко докторанти и студенти, което е сериозна заявка за това, че научният интерес в областта има не само потенциал да се съхрани, но и да се задълбочи с включването на нови поколения експерти.

Тазгодишната конференция безспорно внесе своя немалък принос, но задоволството е мимолетно, тъй като всеки изследовател знае, че доколкото човешкото знание е неизчерпаемо, то винаги нашите усилия трябва да са насочени към завоюване на победите на утрешния ден.

Докладите от конференцията можете да прочетете тук.

Те ще бъдат публикувани и в книжен сборник.