Проведе се научна конференция „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“ 2016 г.

На 15 декември 2016 г. Центърът за източни езици и култури на Софийския университет за пореден път стана домакин на ежегодната национална научна конференция за азиатски изследвания с международно участие „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“.

Събитието събра специалисти в областта на историята, културата, икономиката и динамиката на обществената мисъл на страните от азиатския континент. Конференцията остана вярна на своите принципи да предоставя трибуна, както на бележити специалисти изтоковеди, така и на млади изследователи, които правят първи стъпки в академичния си път.

Тазгодишното събитие привлече над 55 докладчика от страната и чужбина и с това отбеляза сериозен ръст на участниците спрямо предходната година. Този факт бе отбелязан със задоволство от председателя на организационния комитет на конференцията – проф. Нако Стефанов, в неговото начално слово. Проф. Стефанов също така подчерта, че усилията на организаторите ще продължат и докладите на участниците ще бъдат публикувани в сайта на конференцията, както и в книжен сборник.

Разбира се, бе препотвърдена готовността за организирането на конференцията и през следващата 2017-та година, когато инициативата ще отбележи своята шеста годишнина.

Докладите от конференцията можете да прочетете тук.