Международно-правови аспекти на руско-японския териториален спор

Мартин Милчев Димитров – докторант, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

The Territorial Dispute between Russia and Japan through the Lens of International Law

Martin Milchev Dimitrov – PhD student, Faculty of History, SU “St. Kliment Ohrdiski”

Abstract

The report presents the basic international agreements which relate to the disposition of the Russian-Japanese frontier throughout history, in light of the dispute concerning the so called “Northern Territories”. Given are the stances of both governments on those key documents, along with the influence these agreements have in shaping the narratives of both parties, in which each side claims to justify their own point of view.

Keywords:

Russia, Japan, USSR, Kuril Islands, International law, territorial dispute, „Northern Territories“

Има още

Териториалният въпрос в Руско-японските отношения – история и перспективи

Мартин Милчев Димитров, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

The Territorial Dispute in Russo-Japanese Relations – Past and Future 

Martin Milchev Dimitrov, Faculty of History, SU “St. Kliment Ohridski”

Abstract

The report offers a brief overview of the history of the territorial dispute between Russia and Japan from the establishment of relations in the 19th century, through the Soviet era and the Cold War, to the present day tenures of President Putin and Prime minister Abe, respectively.

Outlined in the second part are a few factors which influence the trends toward possible resolution, or failure to resolve, the territorial dispute. The report concludes that given the current state of affairs, full normalization of relations between the two countries is highly unlikely in the foreseeable future.

KeywordsJapan, Russia, USSR, territorial dispute, Northern Territories, Kuril Islands, normalization, diplomacy

Има още

Китай и Русия – Айгунският договор и Пекинският трактат – ключови параметри и съвременен «отзвук»

Професор дфн., д-р ист. Нако Райнов Стефанов

СУ «Св. Климент Охридски», ФКНФ, ЦИЕК, КЕКИА

China and Russia - The Treaty of Aigun and the Convention of Peking – Key parameters and contemporary «echo»

Professor Nako Raynov Stefanov, D.Sc. (in Philosophy), Ph.D. (in History)

Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC, KLCEА

Abstract

Development of relations of China with the Russian Federation at the beginning of the second decade of the XXI century can not be understood outside a multifaceted examination covering civilization, formational, socio-economic, political and geopolitical and geo-economic, demographic variables and so on. Among these variables undoubtedly present what we call „historical factor.“ Part of this historical factor are the Treaty of Aigun and the Convention of Peking, the memory of which in China is definitely negative. Keeping in mind this memory what is the modern echo of these in Chinese society and how it affects the relations between the two countries today.

Keywords:

The Treaty of Aigun, the Convention of Peking, key parameters, the negative memory,  the contemporary «echo»

Има още

Основни аспекти от съвременните отношения между Русия и Япония

Япония и Русия са основни политически и икономически играчи в района на Източна Азия. Техните отношения имат поне 300-годишна история, в рамките на която могат да бъдат откроени три основни периода на взаимодействие : – отношения между Руската империя и Япония, между СССР и Япония, Руска федерация-Япония. Първите два етапа се характеризират с прекия сблъсък на двете страни в Руско-Японската война ( 1904 г. – 1905 г. ) , когато Япония побеждава и по време на Втората световна война ( 1939 г. – 1945 г. ) , в която СССР е на страната на победилите, а Япония капитолира.

 

Има още

Последиците за Корея от Руско- Японската война ( 1904 – 1905 г.) и последвалата анексия на страната от Япония

Руско- японската война от 1904- 1905 г. е първият мащабен военен конфликт в началото на XXв. и същевременно и първата война, в която азиатска държава воюва с изцяло западно въоръжение и тактика и като резултат от това печели. Има още

Корейската война – първият горещ конфликт на Студената война. Сблъсъкът на интереси между Съветския съюз и САЩ

Едно от най – значимите събития, белязали новата световна история е Корейската война ( 1950 г. – 1953 г. ) . Конфликт, който може да бъде определен едновременно като граждански, регионален и световен. В периода 1950 г. – 1953 г. територията на Корейския полуостров се превръща в основна сцена за противопоставянето на двете свръхсили СССР и САЩ. Има още

COLLECTION OF OLD BOOKS IN THE LIBRARY OF THE FACULTY OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES AT ST.-PETERSBURG STATE UNIVERSITY (RUSSIA)

Maiatckii Dmitri

/St.-Petersburg State University (Russia)/

 

My paper is devoted to the Library of the Faculty of Asian and African Studies at SPbSU, exactly to its collection of old oriental books. Има още

Основни проблеми и предизвикателства пред младото поколение в Русия и Япония след 90-те години на XX в.

Въведение

„Животът

е капчица роса.

И въпреки това.“

Иса[1] Има още

КОРЕЯ В ЯПОНО-РУСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА МЕЙДЖИ(1868 – 1912)

Svetlana Ivanova, Ph.D.

Assistant Professor,Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 Abstract:

The Meiji restoration (1868) marks the formation of contemporary capitalist society in Japan.  Urgent modernization and the participation in the colonial competition become a crucial task for the new governors. Има още

Победата на Япония в Руско-японската война: триумф или разочарование?

Мартин Димитров

JAPAN’S VICTORY IN THE RUSSO-JAPANESE WAR – A TRIUMPH OR A DISAPPOINTMENT?

Martin Dimitrov

Abstract:

The report outlines the specific military and geopolitical aspects of the events during the closing months and the aftermath of the Russo-Japanese War, thus challenging the widely held view that Japan accomplishes a stunning victory over the much more powerful Russian Empire in the beginning of the 20th century.

Keywords: Russia, Japan, war, East Asia, peace treaty, disappointment  

Има още