Нападенията на Монголия над Япония – 1274, 1281 г.

През XIII век Азия и Европа са опустошени от монголските пълчища, превърнали държавата си в най-голямата империя съществувала някога. В периода 1231 – 1259 г. те нахлуват и в Корея. Управляващата династия Kорьо се признава за техен васал. През 1260 Кубилай се провъзгласява за Велик хан и установява столицата си в Даду (Бейджинг) в 1264 г..

Има още

Великата Яса

Владислав Дацов

Въведение

Монголската дума „яса” (ясак, джасак) означава „поведение” или „декрет”. Съществува тенденция Великата Яса да се разглежда като сборник от общоприети монголски правови разпоредби, което отчасти е следствие от факта, че текстовете на Ясата, отнасящи се до наказателното законодателство и наказанието, привличат повече вниманието на историците, от която и да е друга част на сборника.

Има още