КНДР – социално-икономическа динамика от основаването на републиката до днес

Николина Кирилова, СУ „Св. Климент Охридски”

DPRK – socio-economic dynamics from the founding of the republic till today

Nikolina Kirilova, Hon. Lecturer – University „St. Kl. Ohridski „

Целта на доклада е да се направи общ преглед на социално-икономическата динамика на КНДР от основаването на републиката до днес.

Има още

България и КНДР през 80-те години на ХХ век

Доц. д-р Евгений Кандиларов, КЕКИА, ЦИЕК, ФКНФ,СУ „Св.Кл. Охридски“

Bulgaria and North Korea in the 80-s of the twentieth century

Assoc. Prof. Eugene Kandilarov, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC, KLCEА

Отношенията между България и КНДР в годините на Студената война са сложни, противоречиви и силно зависими от редица фактори, които оказват влияние върху отношенията Изток-Запад като цяло, както и конкретно върху международните отношения в тихоокеанско-азиатския регион.[1]

Първата държава от региона на Източна Азия, с която България установява дипломатически отношения след Втората световна война е Корейската народнодемократична република. Отношенията между България и КНДР през 50-те години се развиват изключително динамично. Влияние върху тях изцяло оказва резонанса от Корейската война (1950-1953 г.) и нейните последици върху геополитическото напрежение на Корейския полуостров и в региона като цяло.[2]

Има още