Месечни архиви: януари 2015

Актуални аспекти в развитието на КНДР през призмата на глобалната сигурност (Рискове и отражение върху Република България)

Въведение

Актуалност и важност на проблема

Основните цели на изследването са следните:

  • Преглед на развитието на основните социално-икономически и политически процеси, протичащи в Корейската народно-демократична република в днешно време през призмата на глобалната сигурност;
  • оценка на вероятните рискове в тази област  и отражението им върху  Република България и нейната национална сигурност.

Има още