conf2104

Трета международна конференция : „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2014″

На 11.12.2014 г. в сградата на Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) за трета поредна година се проведе конференция, посветена на езиците, културите и политиката в страните от обширния ареал на континента Азия, като тази година събитието се проведе под надслов: „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2014”. Акцентът беше поставен върху развитието на тези страни или на определени явления в тях, а подтекстът беше повече от ясен – ние също можем да последваме добрия им пример, съобразявайки разглежданите в докладите решения с българския контекст, а също можем да си вземем поука от негативните тенденции, за да ги пресечем в зародиш или за да не им позволим да се зародят у нас. Представените на конференцията разработки показаха не само интереса и задълбоченото изследване от страна на своите автори, но и нестандартни гледни точки, поглед не към Азия, пречупен през призмата на западните „ценности”, какъвто обикновено се възприема в западните научни изследвания, а поглед от Азия, насочен към света.