Ритуали на инициация и външни белези на тайните общества в Китай и България

 

Въвеждащи думи

Скритото, тайното и непознатото винаги привлича вниманието на хората и буди тяхното любопитство. Участието в тайни общества или организации би могло да се определи като вълнуващо, но в най- голяма степен съдбоносно. Станал веднъж член на тайно общество, човек променя живота си. Ежедневието му е символно натоварено и бива диктувано от нормите и законите на това общество. Общество, което играе ролята на малко семейство, в което всеки има определено място, след като е преминал през ритуал на инициация или се готви за такъв. Символите и белезите, които биха могли да се открият при членовете на тайните общества са особено важни. Те са изграждащите елементи от външния облик на последователите.

Тайните общества и организации са част от културата на всеки един народ. В страни като Китай и България подобни организации намират почва още в доста ранен период от историята и развитието на двете страни. Причината те да успеят да се съхранят и до днес са строгата организация и ритуали, които крепят тези тайни общества.

Китай е страна с особено богата история. Още от древността управлението на такава държава се оказва нелесна задача, като в повечето случаи управляващите прибягват до средствата на терора, за да могат да поддържат ред. Този сблъсък между държавата и народа, също така и непрекъснатите въстания, войни и управления на чужди династии довеждат до създаването на тайни общества, които приемат за своя основна цел установяването на мир. В тези китайски организации може ясно да бъде забелязано влиянието на различни религиозно и етико- философски течения, както и на различни школи за бойни изкуства. Дейността на тайните китайски общества се провежда в условията на постоянен терор и преследване от страна на властите. Това обаче спомага за по- дълбокото им затваряне и изолиране и до употребата на маскировки, тайни шифри, опознавателни знаци, тайни куриери, разработване на тайни канали и агентурни мрежи. Такъв тип тайно общество са Триадите.

 

Структура и организация на Триадите

 

Организацията на Триадите заимства множество елементи, които са характерни за особеностите на китайското общество, което е силно обвързано с Конфуцианството. Сама по себе си Триадата представлява семейство от заклети братя. Важно е да се отбележи, че в едно китайско семейство не всички братя са равни. Китайското семейство по природа е йерархично, по- големите братя се смятат за по- важни и по- мъдри, от колкото по- малките. Предполага се, че тази йерархия създава у по- малките ценностна система за послушание към по- големите братя.[1]

Йерархията в обществото на „ Хун “ ( Хунмън,  洪門 ) се изразява чрез специално подбрани числови кодове. Чрез тях може да се разбере позицията на всеки член от организацията и да се знае каква функция изпълнява. Тези т. нар. имена се изговарят като поредица от цифри, а не като единен номер, например „ четири, осем, девет “ ,  а не „ четиристотин осемдесет и девет “ , както и „ четири, девет “ , а не „ четиридесет и девет “ . Числото четири при китайците е натоварено с определени негативи. В китайския езики произнасянето на числото четири (四 “съ” в 4-ти тон) е омоним на думата за „ смърт “ или „ да умре “ (死 “съ” в 3-ти тон) . Това е причина китайците да избягват употребата на тази дума, ако е възможно разбира се. Всеки един ранг започва с числото четири. Според някои анализатори  числото четири е символ на четирите океана, за които се смята, че обграждали Китай в древни времена . По този начин се показва Вселената като едно цяло.

На върха на Триадата стои човек, известен като „ Планински господар “ или „ Драконов господар/ Драконова глава “[2] . Цифровият код, който се използва за тази позиция е „ 4 – 8 – 9 “ . Китайците казват : – „ Драконът има много опашки, но само една глава “ . Това означава, че думата на лидера на обществото е закон за всеки един негов член. Понякога „ главата на дракона “ се споменава като „ 21 “ ( това е сборът от числата на комбинацията „ 4 – 8 – 9 “ / 4 + 8 +9 )[3]. Знакът, с който се изобразява „ 21“ е символ на висшето. Той се използва и за представянето на цялото общество на „ Хун “ .

С цифровия код „ 4 – 3 – 8 “ се обозначават позиции, които са по- ниски от най- висшата. Тези позиции обикновено са с еднакъв ранг. Това са помощникът на Планинския господар, който е и негова дясна ръка, „Тамяненият господар “ , който отговаря за включването на нови членове в триадата и “ Авангардът “ , който е помощник на “ Тамянения господар “ . Дясната ръка на “ Планинския господар “ заема позицията му при неговото отсъствие, а в останалото време се среща с господаря, когато трябва да бъдат обсъдени важни въпроси. „ Тамяненият господар “ и Авангардът са свързани с изпълняването на различните ритуали в обществото на Триадите. Те са изключително важни фигури, тъй като се оказват носители и крепители на традициите, за които триадите смятат, че са мощни символи на историята и силата на тайните организации. Сборът от числата в комбинацията „ 4 – 3 – 8 “ е 15. 15 се разпада на 3 х 5 : 3, което от своя страна символизира творението, а резултатът от това е числото 5, което е символ на дълголетието. Това нумерологично обяснение на цифровите кодове, които съответстват на определен ранг, е тясно свързано с древни митични ритуали, от които всъщност Триадите като тайни организации черпят идеи за изграждането на вътрешната си структура.

С „ 4 – 2 – 6 “ се обозначават т. нар. „ Red Pole “ . Това са бивши военни лидери, които се превръщат в гангстерски такива. Най- често тези звена на Триадата се използват за оказването на натиск или при справянето в силови ситуации.

„ 4 – 1 – 5 “ , известни още като „ Белите ветрила “, изпълняват функциите на администратоти на тайната организация. „ Белите ветрила “ са  високообразовани, но те не са бойци. Те са отговорни за воденето на счетоводството и следят за паричните инвестиции на организацията. Представителите на тази група са пазители на книгите, които се смятат за свещенни за обществото на Триадите.

С комбинацията „ 4 – 3 – 2 “ се обозначават пратениците на триадите. Те организират браншови срещи, битките между бандите и доставят съобщения за искани откупи.

В дъното на йерархията на Триадите стоят „ 4 – 9 “ . Почти всички членове на Триадите са част от тази категория. Те се занимават с организираната престъпност. Когато се умножи 4 х 9 се получава 36, а това е броят на клетвите, в които всеки новодошъл трябва да се закълне, за да стане пълноправен член на Триадата. Правилата, на които е изграден живота в тайното общество са свързани с подчинението и уважението към по- възрастните членове, братската солидарност, оказването на помощ на член от Триадата или на семейството му. В повечето случаи нарушаването на тези правила е съпътствано с наказание, т. е. смърт.[4]

 

36 – те клетви на Триадите[5]

 

1. След като стана член на “ Хун “ съм длъжен да се отнасям с родителите и роднините на моите заклети братя като с мое семейство. Ако не спазя тази клетва, ще бъда убит от пет мълнии! Най- вероятно с числото пет се цели обозначаването на петте елемента земя, дърво, вода, огън и метал.

2. Длъжен съм да окажа подкрепа на моите заклети братя при погребението на техни роднини и близки, както и да предложа финансовата и физическата си помощ. Ако се престувам, че не знам за състоянието на братята си, ще бъда убит от пет мълнии!

3. Когато братята ми “ Хун “ посетят дома ми, съм длъжен да ги нахраня и да им осигуря подслон. Ако се отнасям с тях като с непознати и чужди, ще бъда убит от хиляда пробождания с нож!

4. Винаги ще подкрепям братята си. Нека бъда убит от безброй мечове, ако допусна да ги игнорирам!

5. Не бива да разкривам тайните на семейството “ Хун “ пред родителите, братята и жена си. Не бива да разкривам тези тайни и за пари. Нека бъда убит от безброй мечове, ако постъпя така!

6. Никога няма да предам заклетите си братя. Ако при недоразумение предизвикам ареста на някой от братята си, съм длъжен незабавно да го освободя. Нека бъда убит от пет мълнии, ако наруша тази клатва!

7. Длъжен съм да окажа финансова помощ на заклетите си братя, ако те имат затруднения. Нека бъда убит от пет мълнии, ако наруша тази клетва!

8. Никога не трябва да причинявам вреда или неприятности на заклетите си братя и “ Тамянения господар “ . Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от безброй мечове!

9. Никога не трябва да се държа неподчтено спрямо съпругите, сестрите или дъщерите на моите заклети братя. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от пет мълнии!

10. По никакъв начин не трябва да злоупотребявам с парите и имуществото на моите заклети братя. Нека бъда убит от безброй мечове, ако наруша тази клетва!

11. При нужда трябва да се грижа добре за сърпугите и децата на моите заклети братя. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от пет мълнии!

12. Ако представя фалшиви данни за себе си, с цел да влезна в обществото “ Хун “ ,  ще бъда убит от пет мълнии!

13. Ако променя мнението си и се откажа от членството си в семейството “ Хун “ , ще бъда убит от безброй мечове!

14. Ако ограбя свой брат или помогна за неговото падение, ще бъда убит от пет мълнии!

15. Ако се възползвам от някой от братята си или сключа нелоялни търговски сделки спрямо тях, ще бъда убит от безброй мечове!

16. Ако си позволя да присвоя парите или имуществото на мой заклет брат като свои, ще бъда убит от пет милнии!

17. Ако по някаква причина неправилно присвоя пари или собственост на свой заклет брат, съм длъжен да ги възстановя. Ако не го направя, ще бъда убит от пет мълнии!

18. Ако след извършване на нарушение бъда арестуван, то аз трябва да поема вината си и да се опитам да предпазя братята си. Ако не го направя, ще бъда убит от пет мълнии!

19. Ако някой от братята ми е убит, арестуван или се намира на друго място съм длъжен длъжен да помогна на съпругата и децата му. Ако се престувам, че не знам за нуждите им, ще бъда убит от пет мълнии!

20. Ако някой от братята ми е нападнат или обвинен от друг, то аз трябва да му помогна, ако е прав да го подкрепя, ако не е – да го посъветвам да се откаже. Ако този мой брат е многократно обиждан или засяган от други, то аз съм длъжен да съобщя на останалите си братя, с които трябва да му окажем финансова или физическа помощ. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от пет мълнии!

21. Ако разбера, че правителството ( на Цин ) преследва мои заклети братя, които са дошли от други провинции или от чужбина, съм длъжен да ги уведомя за това, за да могат те да избягат. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от пет мълнии!

22. Ако си позволя да заговорнича с чужди лица, които искат да измамят заклетите ми братя при игра на хазарт, ще бъда убит от безброй мечове!

23. Не трябва да създавам разногласия между братята си, като разгласявам неверни слухове за тях. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от безброй мечове!

24. Не бих могъл да заема мястото на “ Тамянения господар “ . След влизане в семейството на “ Хун “ , едва след три години на лоялност и вярност мога да бъда предложен от “ Тамянения господар“ за неговата позиция, но в същото време трябва да получа подкрепата и на останалите си братя.

25. Ако моите родни братя влезнат в спор със заклетите ми братя, аз нямам право да заставам на позицията на нито една страна. Те трябва сами да се опитат да решат проблема помежду си. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от пет мълнии!

26. След прекрачване на портите на “ Хун “ съм длъжен да забравя всики предишни неприятности, тъй като те могат да навредят на братята ми. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от пет мълнии!

27. Нямам право да навлизам в територията на влияние на моите братя. Ще бъда убит от пет мълнии, ако се преструвам, че не знам за правата на моите братя по тези въпроси!

28. Не трябва да се стремя или желая да притежавам парите или имуществото на моите братя. Ако имам и най- малка такава идея, ще бъда убит!

29. Трябва да пазя в тайна мястото, където моите заклети братя съхраняват богатството си. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от безброй мечове!

30. Не трябва да оказвам съдействие на външни лица, ако това е против интересите на всеки един от моите братя! Ще бъда убит от безброй мечове, ако наруша тази клетва!

31. Нямам право да използвам братството “ Хун “ , за да потискам, да оказвам насилие или необосновано предимство спрямо другите. Трябва да бъда честен и задоволен. При нарушаване на тази клетва, ще бъда убит от пет мълнии!

32. Ако се държа неприлично спрямо малките деца от семействата на моите братя, ще бъда убит от пет мълнии!

33. Ако някой от братята ми е извършил голямо престъпление, аз не трябва да издавам никаква информация пред правителството, с цел да получа награда. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от пет мълнии!

34. Не трябва да имам отношения със съпругите или наложниците на моите братя или да прелюбодействам с тях. Ако наруша тази клетва, ще бъда убит от безброй мечове!

35. Никога не трябва да разкривам тайните на братството “ Хун “ , когато говоря с външни лица. Ще бъда убит от безброй мечове, ако наруша тази клетва!

36. След като влезна в братството “ Хун “ трябва да бъда лоялен и верен и да се стремя да сваля Цин, и да възстановя Мин!

Церемония за посвещаване в общността

За да станеш пълноправен член на обществото на Триадите, трябва да минеш през определени ритуали на инициация. Полагането на клетва за вярност и за пазене на дейността  на организацията в тайна е основен елемент от посвещаването. В самото начало, когато се създават първите такива тайни организации ритуалът на инициацията продължава 6 часа. Днес това време не се спазва от гледна точка на съвременния начин на живот и на това, че губенето на време е и губене на пари. Церемонията за посвещаване, която днес се практикува е дълга около 15 минути, в които новият член се заклева да спазва всичките 36 правила, които са основа на Триадата. По- дълга като време церемония може да бъде практикувана в по- малките китайски провинции.[6]

Церемонията по инициацията се председателства от „ Тамянения господар “ и Авангарда.[7] Мястото, на което се провежда е в къща, хижа ( тук не става въпрос за определена местност, като планина например ), мазе или на тясна уличка. Новобранецът е извикан с известие, което е написано на червена хартия или на лента от бамбук. Преди да влезе в избраното за инициацията помещение той трябва да събуе обувките и чорапите си.  При влизането кандидатът за „ 4 – 9 “ се изправя пред три арки или врати, през които трябва да премине. На първата такава има надпис, който гласи „ При отварянето на вратата ако не сте лоялен, не може да продължите нататък “ . Тази първа арка или врата е направена от кръстосани мечове и носи името „ Преминаване през планината от ножове “ . Втората порта те отвежда в „ залата за лоялност и правда “ . Върху нея също има знак, който декларира „ Пред портата на лоялността и правдата всички хора са равни “ .  След като премине през тази врата новобранецът плаща такса за инициацията. Третата врата е символ на постоянния цикъл между Небето и Земята. Преминаването през бамбуков обръч символизира прераждането на човека в обществото на Триадите. Най- накрая посветеният се изправя пред олтар на бога на войната Гуан Ю, който се намира в края на коридора и, пред който лидерът на Триадата рецитира поезия, която е характерна само за обществата на Триадите. След като лидерът спре да цитира стихове, посветеният измива лицето си, съблича се и му се дават бели дрехи, които трябва да облече, и сламени сандали, които да обуе. Пред олтара посветеният се кълне в 36 – те правила на Триадата. Не липсва и кръвна жервта. Най- често това е заклан петел . Кръвта на петела се събира в купа с вино. Допълнително се изгаря жълта хартия и пепелта от нея се прибавя към съда с кръвта и виното. Посветеният отпива част от съдържанието в купата, след което тя се чупи. По този начин се показва какво се случва с предателите. От този момент нататък новобранецът става пълноправен член на Триадата и заема ранга „ 4 – 9 “  .

Церемонията по посвещаване в обществото на Триадите внушава както респект, така и страх у новия „ 4 – 9 “ .[8] Това разбира се има обяснение от гледна точка на символиката на двете числа. 4, както по- напред бе споменато, се свързва със смъртта, а тя внушава страх. 9 е число, което се свързва с работата и готовността за саможертва, без умисъл за възнаграждение. Това би могло да се тълкува като причина за респектът, който се налага сред новите членове. Девятката се свързва и с планетата Нептун, а тя е символ на тайнствеността.

Отличителни белези на Триадите ( визия,облекло, аксесоари,белези, драскотини, татуировки и други)

Отличителнте белези по тялото на членовете на Триадите са основен елемент от тяхната философия. Става дума за татуиривки, белези и изгаряния по тялото, причинени от цигара. Азиатските улични банди използват белези и татуировки, т. е. това са вид индикатори, с които целят да покажат на братята си, както и на останалите хора, че те са членове на определено тайно общество и, че се занимават с престъпна дейност. Обикновено хората, които имат белези по тялото си от изгаряне с цигара се смятат за членове на престъпни банди. Това обаче не винаги е така. В повечето случаи подобни хора, притежаващи белези от изгаряне по тялото си, могат да те свържат със съответната банда или организация, т. е. играят ролята на свързващо звено, на посредник между обикновените хора и престъпния свят. Белезите от цигари по кожата се правят по определен начин. Често те са точно определен брой или са в някаква комбинация. Изгарянията от цигара обикновено се намират в задната част на ръката или на предмишницата.[9] Защо точно на тези места? Задната част на ръката и предмишницата не са добре видими за останалите и по този начин този маркер може да бъде добре прикрит от родителите, приятелите, също така и от правозащитните органи. Белезите от изгорено показват също дали един член на тайно общество е активен или не. Те са и символ на смелостта, която притежава гангстерът или също така показват и болката, която той е причинил на семейството си. Броят на белезите от цигара има своето значение. Трите кръгчета по кожата от цигара образуват триъгълник. Трите точки съответстват на думите „ моят луд живот “[10] . Хората, които притежават такъв тип белези по тялото си не се страхуват от нищо. Петте цигарени белега символизират петицата от зар[11], което в гангстерските среди се свързва с малка група, в която отделният член е защитен и пазен от останалите. Когато изгорените от цигара белези са девет на брой, това се свързва със сплотеността на семейството. Тук става дума за предаността към групата, към която принадлежиш. Тези девет изгаряния се правят в две линии на предмишницата.[12]

Драскотините по кожата също са характерен белег за азиатските банди. С остър предмет или с нокти членовете на банди издълбават по кожата си инициали, имена или емблемата на бандата. След като раната зарастне, написаното върху кожата може да бъде прочетено. Наклонените черти по тялото също влизат в тази категория. Те също се извършват чрез рязане на кожата или чрез нейното съдиране.

Татуировка, в която се съдържат четири на брой букви  „ Т “ ( „ ТТТТ “ )[13] , е характерна за гангстери, които са били в затвора. Най- често тя се прави в готически стил, въпреки че  се среща и в други стилове на изписване. Четири „ Т “ могат да бъдат видяни на задната част на врата, на задната част на торса, на предната част на торса и на ръцете, по пръстите на ръцете и краката.  „ ТТТТ “ означават още  „ Tinh “ – любов, „ Tien “ – пари, „ Tu “ – затвор, „ Toi “ – престъпление. Пет букви „ Т “ означават отмъщение.[14]

Татуировките, които изобразяват различни животни също са отличителен белег на азиатските банди. Пантерата, тигърът, драконът, орелът и кобрата са символи на силата и непобедимостта. Затова те са и често срещани върху телата на азиатските гангстери. Конкретно за представителите на китайските общества от подземния свят татуировките, в които присъстват дракон или феникс са основни. Драконовата татуировка символизра тъмната страна. Въпреки че драконът е агресивно същество, за Триадите той е символ на добър късмет. По- важното е, че той символизира властта, на която се крепи организацията, а именно Главата на дракона, лидерът на Триадата. Фениксът е символ на светлината. В китайската митология птицата е символ на съвършенството, което човек би могъл да постигне.

Китайските Триади са пример за тайно общество, което се крепи на здрави връзки, норми, закони, правила, обещания и клетви за вярност. Дали обаче в България биха могли да се открият подобни общества, които да следват примера на Триадите?

Паралел  би могъл да се направи между китайските Триади и обществото на масоните в България. Разбира се масоните не биха могли да се определят като криминална структура. В тяхното общество обаче също се откриват ритуали на посвещаване и инициация, както и определени правила и норми, които трябва да бъдат следвани от членовете.

Хипотези за възникване на масонството и кратка история

Има най- различни теории за възникването на масонството. Някои историци поставят началото му във времето на Ноевия ковчег, други го свързват със строежа на храма на цар Соломон, трети с Пирамидите в Египет, а някои поставят началото при царуването на крал Ателстон в Англия през 930 година. Тези теории обаче не се приемат от всички специалисти за достоверни. [15]

Според някои, най- достоверната теорията е, че масонството възниква в Англия сред средновековните зидарски задруги. Със западането на зидарския занаят през XVI век, в техните задруги или Ложи започват да навлизат хора, които не спадат към т.н. „оперативни“ зидари.[16]Това са лекари, селяни, моряци, търговци и др. , които се допускат да членуват в ложите. Тези хора, които нямат нищо общо със зидарския занаят се наричат „спекулативни“ зидари. С навлизането им в зидарските ложи, Масонството все повече се превръща в Клуб или Братство и губи смисъла си на професионална задруга. Тези нови членове на ложите или „Спекулативни масони“, се “ приемат “ като равни с “ Оперативните “ масони в дух на братство, от където и произлиза терминът “ приети “ в израза “ свободни и приети зидари „.[17]

Първата българска масонска ложа е създадена на 20 март 1879 г. в гр. Русе и носи името “ Балканска звезда ” . Организацията просъществува само 3 години. През 1883 г. в София е основана ложа “Братство”, която също има кратка история и просъществува до 1887 г. . През 1908 г. в Битоля, Солун и Кукуш се създават няколко масонски ложи, но най- голямата е Солунската – “ Солунска звезда ” . Поради избухването на Балканските войни тези ложи се разпускат. 1914 г. в гр. София се създава масонската ложа “ Заря ” . Три години по- късно, през 1917 г. , в Пловдив е основана Велика ложа на България. По време на двете световни войни дейността на тези ложи е ограничена. През 1940 г. с приемането на Закона за защита на нацията дейността на Великата ложа е забранена, класифицирайки я като тайна организация, която пропагандира интересите на западните демокрации и които според закона са вредни за българските държавни интереси. За да избегне насилственото разпускане на ложите, Великата ложа на България се саморазпуска още преди влизането в сила на закона и приспива своите символични ложи. Едва след демократичните промени, в началото на 90- те години на XX век, масонството в България започва да се съживява отново. [18]

 

Структура и организация на масоните

 

В масонството липсват характерните черти на една религия – както теология, проповядване на идеи за същността, описанието и природата на божеството като обряди и действия, които имат за цел спасението на душата на грешника, каквито имат повечето вероизповедания. Същността му е свързана с Великият Архитект на Вселената, без да се наставлява как и за какво да се обръщаме към него.[19]Всеки брат трябва да бъде верен на традициите на собственото си вероизповедание и да намери отговори на вълнуващите го въпроси спрямо религията на своята църква, синагога, джамия, параклис, молитвен дом. Масонството не изисква от своите членове определено догматично и единно изповядване на Бога и приемането на отделни братя не е в зависимост от някое религиозно вероизповедание. Вековната традиция за свобода и равенството е неразрушима. Най-ценните принципи на масонството – тайна, търпимост, взаимопомощ – се спазват от всички.[20]

Зачитането, правото на друия да има мнение и свободно да го изразява е идеята, която привлича много хора към масонството. Вярата във Великият Архитект на Вселенатаи в Неговата воля са основно условие за приемането на членовете. Всеки приет в “ Зидарските редици “ вярва в свободния човек, който търси с духа си единение с Бога. Според масонството човешкият дух няма прегради. Свободните зидари изповядват свободата на мисълта и човешката съвест .[21]

Масонството не ползва теории, догми и правила. Ложата действа на демократичен принцип, където всеки има възможност да изказва свободно мисли и идеи, независимо от неговото положение. Доктрината на масонството е построена върху стремежа за усъвършенстване на човешките взаимоотношения, чрез създаване на истински нормални отношения с ближния. Тайните на масоните се отнасят  към традиционните методи за разпознаване между членовете. Основните изисквания към кандидата за масон са вяра в Божественото начало и добра обществена репутация на достойни хора. Да споделя ценностите на масонството и хуманизма, да бъде толерантен към всички гледни точки, да търси начин да помага на останалите хора, да посещава редовно сбирките на ложата, в която членува. Масонството изисква от своите членове уважение към законите на страната, в която те живеят и работят. Принципите и философията на масонството не влизат в противоречие със задълженията на своите членове като граждани, напротив – помага им да изпълняват своите обществени и лични задължения по-отговорно.[22]

 

Основни принципи при масоните

 

Масонството е изградено върху три основни принципа: [23]

Братската любов – всеки истински масон се отнася с търпение и уважение към мненията и разбиранията на всеки отделен човек.

Милосърдие – масоните проявяват милосърдие по отношение не само на своите близки, но и към цялото общество, посредством благотворителност и оказване на лична помощ.

Истина – масоните са застъпници на истината, поради което се стремят да постигнат в живота си висок нравствен стандарт.

Масонството използва символите и ритуалността, за да предаде своята философия, като същевременно предоставя възможност за интерпретацията им от всеки отделен човек. Клетвите, които полагат масоните по време на ритуалите са да пазят тайните на вековния занаят, да живеят според масонските идеали, да не забравят масонския си дълг. Нито една от клетвите не е несъвместима с моралните, обществените и религиозните задължения на човека.

 

Изисквания към новите членове на масонското общество

 

Единственото изискване към всеки, който иска да влезе в обществото на масоните, е да декларира безусловната си вяра във Върховното Същество. Кандидатът обаче не е нужно да дава обяснение или интерпретация на представата си за самото Върховно Същество, тъй като в по-голямата част от масонските ложи споровете относно политика и религия са строго забранени. По този начин масонството е отворено към всяка една религия. Подразбира се, че за християнина масон Върховното Същество е Светата Троица, за масона, който изповядва ислям – Аллах, Парабрахман за масона, изповядващ индуизма, и т.н. Свободата на вероизповеданието при масонските общности е защитена и от принципа за интелектуалната свобода. Въпреки че в най-общия случай под Върховно Същество се разбира Бог, има масони, за които терминът Върховното Същество има доста по-сложна и философска интерпретация. По време на ритуалите Върховното Същество бива назовавано и като Великия архитект на Вселената, което неизменно се свързва с архитектурния символизъм, който е много силно застъпен във всички масонски символи, както и в историята на самото общество.
Заради различното вероизповедание на членовете масоните по цял свят нямат обща Библия или общ набор от свещени книги, които задължително да се четат по време на ритуалите. [24]

Приемане на нови членове и степени

 

В масонската йерархия има три степени – чирак, калфа и майстор. Първата степен – чирак, се отнася към всеки, който иска да стане пълноправен член на братството. Периодът на чиракуване обикновено продължава между 6 месеца и една година. След като бъде приет за член, чиракът получава степента калфа и продължава да се учи, целта е да стане посветен. След като завърши обучението си, калфата има възможност да стане майстор масон. С това той получава право да бъде пълноправен член на братството и да участва в ритуалите.
Самата майсторска степен също има своя собствена йерархия, като в различните ложи майсторските степени могат да достигат 33 (Шотландия) и дори 99 (САЩ).
За разлика от общите вярвания не е нужно да бъдеш поканен, за да станеш член на масонското братство. Всеки човек, който отговаря на определени условия, има право да кандидатства за чирак. Необходимите условия, повечето от които не са променени от векове, са: човекът да идва по своя воля; да вярва във Върховното Същество; да е най-малко на 18-25 години; да е известен с висок морал и да има добра репутация в обществото; да няма сериозни физически или психически проблеми; да е роден свободен. В ложата има няколко вида длъжностни лица наричани офицери. Някои от тях (като Ковчежника и Секретаря) имат предимно административни функции. Други (като двамата Надзиратели и Покровителя, които следят зорко кой влиза в ложата) имат преди всичко ритуални функции. Почетния майстор, наричан Майстор на стол съчетава ритуалните и административните функции в ложата. Той бива избиран от майстор масоните за срок от една година.[25]

 

Масонски ритуал при срещи на членовете

 

Масонските срещи включват три вида действия. Първото е най-важно, става дума за символично действие, вид драма, свързана с легендата за Храма на цар Соломон.Касае се за алегория, която се представя пред членовете на ложата. Второто действие е чисто организационно. В него се решават текущите задачи. Третото действие включва изнасянето на т.нар. градежи (писмени работи) пред ложата. Те най-често са посветени на историята и философията на масонството и неговите символи, но могат да засягат и общочовешки теми.[26]

 

Символи, използвани от масоните

 

Символите са неезиково средство за изразяване на човешкото подсъзнание. Работата и заниманията с тях дават възможност за целенасочена комуниакция между сферите на съзнателното и подсъзнателното. Масонството се ползва от езика на символите, за да помогне на масона да се огледа вътре в себе си и да му помогне да насочи съзнанието си към благородни цели. Символите помагат на масона да се опита да приложи на практика тези благородни идеали.[27]

Винкел и пергел– Без да са някаква обвързваща емблема на масонството, съединените винкел и пергел са характерния знак на масонските ложи по света. В еблемите на различните ложи се срещат множество комбинации на двата инструмента.

Пергел– В западната християнска иконография символ на създателя и сътворяването на света – духовният план – вечният кръг – вечното завръщане.

Винкел– Символ на стремежа към съвършенство, изразяващ се в масонския завет да постъпваме винаги във всички свои действия под прав ъгъл.

Библия– Книгата на Свещения закон (също така в зависимост от изповеданието книгата може да бъде Коранът, Тората или други свещени книги) – израз на една непроменима Етика (категоричният императив на Кант).

Земно кълбо и глобус с небесната шир– Земният свят и космоса.

Престилка– Знакът за започналата работа – тя е символ на чистота, добродетелността и масонът винаги трябва да се стреми да я пази такава, каквато е била.

Чук – Инструментът на майстора – оръдието на каменоделците.

Камък– Това е масонът по пътя на самоусъвършенстването. Както камъкът в началото е неодялан с много ръбове, криви стени и неправилна форма, всеки човек в началото изглежда по подобен начин. След упорита работа върху камъка (човека) той има завършен вид и правилни форми.

Слънце и Луна– Сънцето и Луната са древни астрологически символи. В масонството те се възвисяват над колоните, около които се събират чираците и калфите.

Либела– Либелата е символ на равенството в масонското общество, в което всички са братя, независимо от различното си обществено положение в т. нар. “ профански живот „.

Отвес– Отвесът служи на оперативните масони за да проверяват символично точността на строежа. Спекулативните масони винаги трябва да преценяват всяко свое дело, използвайки символа на отвеса.

Чертожна дъска– Тя символизира “ строителния “ план на живота и един от работните инструменти на майстора.

Мозаечният под– Мозаечният под е изражение на поредицата от успехи и неуспехи от радост и скръб и е символ на вечната полярност, съпътстваща човешкия стремеж към съвършенство.

Човекът се намира в едно постоянно противоборство между духовните си стремления и земното си начало. Съединението на пергела и винкела символизира хармонията между дух и тяло, между осъзнато и неосъзнато, между творец и сътворено. Който иска да изживее своя живот в хармония, трябва да намери и хармонията между тези аспекти на двойствеността.

Освен масоните, българските тайни общества в лицето на гангстерите от подземния свят могат да бъдат сравнени с китайските Триади. При тях също се откриват същите белези на организация, специфични белези и външен вид.

 

Отличителни белези на българските гангстерски общества ( визия, облекло, аксесоари, татуировки )

Както при китайските мафиотски организации, така и при българските се наблюдават специфична визия, облекло, поведение и други подобни, които са характерни белези за “ жителите на подземния свят ” .  За разлика от китайските гангстери, които в повечето случаи са слаби със стегнати тела, то българският аналог се свързва с едри мъже, с бръснати глави и мускулести фигури, които в повечето случаи са следствие от приемането на различни анаболи. По- скоро тези хора биха могли да се определят като масата членове в подобни криминални организации в България. Лидерите на такива групировки са бивши спортисти или бивши военни от секретните служби на страната. Те се характеризират с изключително силна физическа подготовка и дисциплина, която е наследство от спортната или военна кариера, зависи от конкретния случай. В това отношение могат да се открият сходни характеристики с китайските нелегални структури. Те също залагат на добрата физическа подготовка и дисциплина, които се превръщат в основни правила за функционирането на тайната структура. Татуировките, които са особено характерни за китайските членове на Триадите могат да се наблюдават и при българите, но не са толкова разпространение. Няма конкретен тип, вид, символ,знаци, букви и други подобни, които да са белег на българските мафиоти. По-скоро белезите по тялото от куршуми или от порезни рани от нож са по- често срещани. Немалък процент от хората, участващи в такива групировки са били в затвора по различни причини. Това противно на всякакви обществени нагласи се приема за престижно сред “ братята от групата ” .

По отношение на облеклото българските гангстери не правят изключение от гангстерите в останалата част от света. Набляга се на скъпите,маркови дрехи, обувки и аксесоари. В началото на 90- те години, когато е и времето на създаване на криминалните групировки в България, се наблюдава тенденцията подземните босове да носят спортни анцузи на скъпи марки. Това звучи абсурдно, но реално е факт. Това е част от израстването на тези хора в йерархията на подземния свят, до стигането им до позиции, които са свързани с политиката на страната.

Аксесоарите също са част от облеклото на представителите на българските тайни общества. Дебелите и тежки златни верижки по вратовете на босовете са основен елемент от външния им вид. Те са индикатор за стабилно финансово състояние. Много често на тези т. нар. ланци виси масивен православен кръст. От това би могло да се зключи, че голяма част от българските мафиоти може би са религиозни!?  Но това е абсурдно при положение, че се занимават с дейности, които са в пълен разрез с християнската или която и да била друга религия. Въпреки това Христовото разпятие виси неизменно на гърдите на тези хора.

Дрехите са само част от гангстерския имидж. Притежанието и карането на скъпи коли отново е важен белег на това поведение. Изключвам случаите, в които хора карат скъпи коли, без да имат каквито и да било връзки с мафията в страната. Някакси обаче в България се налага точно такъв стереотип – скъпа кола, бръсната глава и връзки с престъпността!

 

Церемония за посвещаване в общността

При българските тайни криминални общества не се наблюдава определен ритуал на посвещаване или преминаване през определена инициация. Разчита се на досието на новия член. Преди той да стане част от групировката и да започне да отговаря за определена дейност, кандидатът е подложен на стриктна проверка.

За разлика от китайските Триади няма сведение или каквато и да е информация, че българските нелегални организации имат кодекс от писани правила, които трябва да се спазват. При българите обетът за мълчание, който дава всеки един член от тайна групировка, предпазва действащите лица от неволно изтичане на информация. Предателството се счита за най- тежко провинение в общността на гангстерите.

 

 

 

Заключение

 

Тайните общества присъстват в живота на всяка една държава, населено място, народ, общност и други. Това са общества, които се основават на здрави традиции, писани и неписани закони, норми, правила и ритуали, които са дълбоко символно натоварени. Детайлите са тези малки неща, които изграждат цялото това общество и го правят едно семейство.

И в България, и в Китай могат да се открият множество тайни общества, които имат различни цели, идеи и приоритети. За Китай това са Триадите, различните монашески братства, бойни школи и други. От българска страна виждаме общества като масоните, гангстерите от подземния свят, както и всякакви други общности, които биха могли да се квалифицират като тайни.

В живота на китайците ритуалът и различните китайски церемонии имат първостепенно значение. При тях същността на ритуала не се свежда до някаква вродена церемониалност. Ритуалът в Китай се възприема като нещо по – голямо от  правилата на етикета и въобще от едни или други норми на поведение. За жителите на Поднебесната той представлява най- пълно и точно, зримо въплъщение на всеобщия порядък на нещата. Ритуалът е преди всичко действие, което е дълбоко символно натоварено.

От гледна точка на българите и техния мироглед и светоусещане, ритуалът също стои на преден план. Той е въплъщение на нормите и правилата, които едно общество, било то и тайно, изгражда с цел да функционира по определен начин.

Освен изпълняването на определени ритуали, външният вид и поведението на членовете на едно тайно общество също са неизменна част от общия облик. Специфичните маниери, дрехи, определен външен вид, носенето на аксесоари и други са завършека на едно тайно общество. Това са отличителните белези на една култура.

 

 

Библиография :

 

1. Палу, Ж. , “ Масонството : организация и символи ” , изд. “  Мириам ” , 2007

2. Carlile, R. , “ Manual of Freemasonry ” , Celephais Press , 2005

3. Leadbeater , C.W. , “ The hidden life in Freemasonry ” , Kessinger Publishing , 1997

4. Rebold, E. , “ A general history of Freemasonry in Europe ” ,  General Books LLC, 2009

 

Интернет източници :

 

 1. http://www.gangland.net/triads.htm
 2. http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/triad3.html#History_of_triads
 3. http://voices.yahoo.com/history-chinese-triads-7738392.html
 4. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_chinesesecretsocieties02.htm
 5. http://www.illuminatedlantern.com/cinema/archives/triads.php
 6. http://www.gangsorus.com/asian_gangs_marks.htm
 7. http://www.taiji-bg.com/articles/mixed/m20.htm
 8. http://people.howstuffworks.com/mafia6.htm
 9. http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/01/28/broken_tooth_and_new_macau_gambling_china
 10. http://www.ocnus.net/artman2/publish/Editorial_10/The-Chinese-Labour-Movement-And-Political-Change-in-China.shtml
 11. http://impgroup.org/uploads/papers/6285.pdf
 12. http://bg.mondediplo.com/article183.html
 13. http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1777938
 14. http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No58/No58_07VE_Tat-wing3.pdf
 15. http://www.makedonskatribuna.com/MASONSTVO.pdf
 16. http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?topic=294.20;wap2

 

 

 

 

 

 

[1] http://www.illuminatedlantern.com/cinema/archives/triads.php ( 11. 02. 2014 г. , 16 : 24 )

[2]http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/triad3.html#History_of_triads ( 11. 02. 2014 г. , 16 : 27)

[3]http://www.illuminatedlantern.com/cinema/archives/triads.php ( 11. 02. 2014 г. , 16 : 29 )

[4]http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/triad3.html#History_of_triads ( 11. 02. 2014 г. , 16 : 43 )

[5]http://www.illuminatedlantern.com/cinema/archives/triads.php ( 11. 01. 2014 г . ,  19 : 13 )

[6]http://www.illuminatedlantern.com/cinema/archives/triads.php ( 11. 02. 2014 г. , 17 : 04 )

[7]http://www.illuminatedlantern.com/cinema/archives/triads.php ( 11. 01. 2014 г. , 19: 46 )

 

[8]http://www.illuminatedlantern.com/cinema/archives/triads.php ( 11. 02. 2014 г. , 17 : 09 )

[9]http://www.gangsorus.com/asian_gangs_marks.htm ( 11. 01. 2014 г. , 22 : 17)

[10]http://www.gangsorus.com/asian_gangs_marks.htm ( 11. 01. 2014 г. , 22 : 20 )

[11]http://www.gangsorus.com/asian_gangs_marks.htm ( 11. 01. 2014 г. , 22 : 21 )

[12]http://www.gangsorus.com/asian_gangs_marks.htm ( 11. 02. 2014 г. , 17 : 26 )

[13]http://www.gangsorus.com/asian_gangs_marks.htm ( 11. 01 2014 г. , 22 : 24 )

[14]http://www.gangsorus.com/asian_gangs_marks.htm ( 11. 02. 2014 г. , 17 : 28 )

[15]http://www.makedonskatribuna.com/MASONSTVO.pdf ( 08. 02. 2014 г. , 15 : 29 )

[16] . Rebold, E. , “ A general history of Freemasonry in Europe ” ,  General Books LLC, 2009 , p. 74

[17]http://www.makedonskatribuna.com/MASONSTVO.pdf ( 08. 02 2014 г. , 15 : 32 )

[18]http://www.makedonskatribuna.com/MASONSTVO.pdf ( 12. 02. 2014 г. , 17 : 18 )

[19]http://www.makedonskatribuna.com/MASONSTVO.pdf ( 08. 02. 2014 г. , 16 : 14)

[20]Палу, Ж. , “ Масонството : организация и символи ” , изд. “  Мириам ” , 2007 , стр. 33

[21]Leadbeater , C.W. , “ The hidden life in Freemasonry ” , Kessinger Publishing , 1997, p . 46

 

[22]Палу, Ж. , “ Масонството : организация и символи ” , изд. “  Мириам ” , 2007 , стр. 70

[23]http://www.makedonskatribuna.com/MASONSTVO.pdf ( 08. 02. 2014 г. , 16 : 28)

[24] http://www.makedonskatribuna.com/MASONSTVO.pdf ( 12. 02. 2014 г. , 18 : 03)

[25] Carlile, R. , “ Manual of Freemasonry ” , Celephais Press , 2005 , p. 162

[26] Carlile, R. , “ Manual of Freemasonry ” , Celephais Press , 2005 , p. 105

[27]http://www.makedonskatribuna.com/MASONSTVO.pdf ( 08. 02 2014 г. , 16 : 43)