ЗРЕНИЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КИТАЙСКАТА ТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА

Гл. Асистент Денка Маринова, доктор, НСА“Васил Левски“

HUMAN EYESIGHT THROUGH OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

Chief assistant Denka Marinova, PhD, NSA“Vassil Levski“

Abstract

The world is changing more rapidly than at any other time in human history. As our concepts of Western medicine have shifted in recent years, today’s public demands a more comprehensive approach from its health care providers. The eyesight is not an isolated phenomenon but is rooted in our totality. Each unique individual literally takes in the world through the senses, primarily vision. The way we see the world is, to some degree, a reflection of who we are. Our being is further reflected in the visual symptoms we manifest. The object of this study is to answer the question: Is acupuncture of any use in ophthalmology? Despite an inability to explain in modern scientific terms the healing power of acupuncture, documentation of over 500 cases treated shows that this modality can be successful in the treatment of eye diseases, especially in cases of retinitis pigmentosa,

Keywords:eyesight, traditional chinese medicine, acupuncture, hepar, ophtalmology

Въведение

В развитието си науката все повече се диференцира, но едновременно с това и целенасочено се интегрира. Това диалектическо единство на диференциация  и интеграция все по-често се открива в медицината, където на фона на съвременните научни постижения се търсят възможности за интеграция с древни методи на лечение. В последните години концепциите на западната медицина, се преориентираха и днес се изисква по-цялостен подход в лечението на заболяванията. Практикуваната днес конвенционална медицина се характеризира с липса на цялостен и превантивен подход, често пъти тя не може да премахне необходимостта от операция и медикаменти. При определени заболявания, като макулна дегенерация на очите и глаукома, конвенционалната медицина е почти безпомощна и не може да предложи адекватно лечение. Това е отличен пример за това, как холистична медицина може успешно да бъде прилагана в терапията при различни заболявания на очите.

Целите на материала са да се разгледа зрението през погледа на китайската традиционна медицина. По своята същност традиционната китайска медицина (ТКМ) е холистична система на лечение, създадена и практикувана в продължение на хиляди години. Най-древният писмен източник, който е запазил значението си и в наши дни, е класическият канон на китайската народна медицина „Хуанди-ней-дзин“ (III в.пр.н.е.). Характерното за китайската медицинска философия е, че придава значение преди всичко на единството, хармонията и равновесието на противоположностите, за разлика от европейската медицинска философия, при която се набляга предимно на борбата между противоположностите. Тази нейна особеност е свързана с традиционните медицински учения, чрез които се тълкуват здравето и болестта, отъждествяващи се с термините за хармония и нейното нарушаване в организма. В КТМ заболяването се разглежда като нарушение в хармонията на целия организъм, а не в отделните му органи и системи.

Зрението не е изолирано явление, а се корени в нашата цялост. То е едно от най-добре развитите сетива при хората и животнител В човешкото тяло органът око е компонент на цялостния зрителен апарат, който включва периферен, проводников и централен отдел. Окото се състои от очна ябълка и спомагателни органи: мускули, клепачи, слъзен апарат и конюнктива. Психо-емоционалното състояние на човек може да се установи по очите, което потвърждава клишето, че очите са „прозорец към душата“. Всеки индивид буквално възприема света чрез своите сетива. Начинът, по който виждаме света е, до известна степен, отражение на това, което сме.

Офталмологията на традиционната китайска медицина е уникална в разбирането на анатомо-физиологичните функции и патологични промени, диагностиката и лечението на зрителният апарат. В КТМ очите се разглеждат, като част от целия организъм. Очите са свързани с вътрешните органи чрез каналите по които протича енергията ци, така те отразяват здравния статус на целия организъм. Заболяванията на вътрешните органи оказват влияние върху зрителният апарат и водят до развитие на различни очни болести.

В китайската медицина окото е микросистема, в която всеки вътрешен орган е свързан с различна част на окото. Лещата на окото и зеницата основно принадлежат на бъбреците, склерата на белите дробове, артериите и вените на сърцето, горния клепач принадлежи на далака, долния клепач на стомаха, роговицата и ириса на черния дроб, Далака и стомаха също контролират функцията на очите. Следователно, дисбаланс в някой от вътрешните органи може да доведе до заболяване на очите.

Традиционната китайска медицина свързва зрението с функцията черния дроб. В „Хуанди Ней-Дзин“ се казва, че „огледало“ на черния дроб са очите. Дзан–органът черен дроб осигурява свободното протичане на енергията ци и кръвта сюе и състоянието на черния дроб може да се диагностицира по очите. Приема се, че есенциалната течност на черния дроб са сълзите. Те имат детоксикираща и защитна функция. Заболявания на черния дроб се манифестират с изменения на склерата, почервеняване на очите, влошаване на зрителната острота и засилено сълзене. Казва се, че в „черния дроб бушува огън, който трябва да бъде потушен“.

Основен принцип на лечение в КТМ е да се елиминират патогенните фактори, докато се възстанови баланса на целия организъм.С методите и средствата на КТМ е възможно да се се повлияват положително настъпилите изменения в състоянието на зрителният апарат. Акупунктурата подобрява кръвообращението и стимулира инервацията в задната част на окото, релаксира мускулите на очите, подобрява зрителната острата. Акупунктура с успех се прилага при лечение на широк спектър от заболявания на очите, включително глаукома, катаракта, макулна дегенерация, оптичен неврит и оптичен атрофия, птоза при миастения гравис, кератит и др. Акупунктурата е метод за въздействие върху организма с лечебна цел чрез нанасяне на различни по сила, характер, интензивност и времетраене дразнения. Дразненията се осъществяват в определени точки, разположени по тялото със специални акупунктурни игли. Друг метод за лечение на очите са билковите препарати, които обикновено се назначават под формата на отвари. Билкови лекарства биха могли да се основават на една-единствена билка или комбинация от няколко билки, в зависимост от индивидуалнати особености на пациентите. Превенцията и лечението на очите е комплексно – симптоматично и патогенетично. Широко приложение намира масажът и гимнастиката на очите. Те се основават на идеята, че здравето се поддържа от нормалния поток на енергията ци и течната субстанция сюе. Нарушеният ход на тези две субстанции може да доведе до изменения на зрителния анализатор. Тези два метода се препоръчват, като допълнителна терапия към основното лечение.

Нашият опит и този на другите показва, че визуалното здраве е динамичен процес, който се променя в процеса на лечението. При лечение с акупунктура и акупресура се третират активни точки (АТ), които са разположени преди всичко около очната орбита, както и АТ по протежение на каналите в човещкото тяло. В АТ се влива флуидната субстанция ци и течната субстанция сюе на енергията ци на дзанфу-органите и на основните канали. Чрез третирането на АТ се цели да се регулират функциите на организма, да се подобри кръвообращението, трофиката и зрението. Тези точките се използват, както за профилактика така и за лечение на множество очни заболявания.

Шест са най-често използваните активни точки за превенция и лечение на очното здраве. Интересното е, че в названията на точките се съдържа информация за локализацията, тяхната функция и индикации за употреба.

 1. Чънци СТ1 (Chengqi承泣). Мястото, където се стичат сълзите и при третиране винаги се предизвиква сълзене. Точката чънци СТ1 се локализира под зеницата, на ръба на ябълчната кост. Третира се при оток, умора на очите, намалена зрителна острота, кокоша слепота и др.
 1. Дзинмин ПМ1 (Jing Ming睛明). Дзин означава око, а мин – светлина, проглеждане. В превод от китайски значението на точката означава – мястото до и над вътрешния ъгъл на окото, което при третиране води до проглеждане. Точката дзинмин ПМ1 се локализира на 0.1 цун над вътрешния ъгъл на окото. Тя е точка за лечение на късогледство, глаукома, начална форма на катаракта и др.
 2. Съджукун ТД23 (Sizhukong, 絲竹空). Съ – нишка, струна; кун – вдлъбнатина. Значението на наименованието на тази точка, показва нейната локализация във вдлъбнатината до и над външния край на веждата. Чрез съджукун ТД23 се подобрява зрението, овладява се спазъма и болката, нормализира се функцията на черния дроб.
 3. Тундзъляо ЖМ1 (Tongziliao, 瞳子髎). Тун – зеница; ляо – дупка, вдлъбнатина или мястото във вдлъбнатината на ръба на ябълчната кост на нивото на зеницата. Тази точка се локализира на 0,5 цуна встрани от външния ъгъл на окото. Индикациите за нейното приложение са: зачервяване и болка в очите, намалена острота на зрението, сълзене, конюктивит, кръвоизлив в окото.
 4.  Тайян ИК (XiaolongEX). Тай – най-много, концентриране; ян – ян частта на енергията ци или в превод името на точката означава  – мястото, където се концентрира най-много ян. Тайян ИК мооже да се открие във вдлъбнатината, разположена на 1 цун встрани от средната точка на линията съединяваща външния край на веждата и външния ъгъл на окото.
 5. Юяо ИК (YuyaoEX). Локализира се в центъра на веждата. В превод означава – мястото в средата на веждата, като пояс на риба. Точката се включва в рецептите за лечение на късогледство, астигматизъм, остър конюктивит, болки и зачервяване на очите и др.

В различни литературни източници има данни за лечение на заболявания на очите като: глаукома,  блефароспазъм, атрофия на зрителния нерв, макулна дегенерация, сухота в очите, катаракта, далтонизъм, конюктивит, миоопия и др. Подборът и средствата за лечение е в зависимост от стадия на заболяването, субективните фактори и състоянието на пациентите. При лечението е необходимо е да се спазват принципите на КТМ, съобразени с индивидуалното състояние на пациентите.

В заключение може да се отбележи, че КТМ се възприема все повече в световната практика за профилактика и лечение на офталмологични заболявания.

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Горанова, З. Теоритичната система на китайската традиционна медицина в учебно-образователната програма и в клиничната практика. Дисертация, С., 1999.
 2. Bishko, J. Acupunctur fur weit  Fortgeschrittene. Verlag, 1985.
 3. Liu, Zh., Yin, G. Advanced modern Chinese Acupuncture Therapy. New world press, 2000.
 4. Zhi-Qi, Z. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Progress in Neurobiology 85, 2008, 355–37.
 5. Zhao, Xin. Eye Acupuncture Therapy. New world press,1997.
 6.  Scott. J. Acupuncture for the eyes.Eastland Press, 2005.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Денка Маринова, доктор

НСА „Васил Левски“ Гр. София

катедра „ТМ на кинезитерапия“

denka_marinova@abv.bg