Динамика на виетнамската икономика през първите две десетилетия на XXI век

д-р Крум Красимиров Златков, СУСв. КлиментОхридски”, ФКНФ, ЦИЕК

Dynamics of the Vietnamese economy in the first two decades of the XXI century

Krum Krasimirov Zlatkov, Ph.D., Sofia University „St. Kliment Ohridski“, FKNF, CELC

Abstract

During the first two decades of the XXI century the Vietnamese economy continues the high-level development. The most important for the achieved success is the growth of international economic integration. The private sector and foreign investments are concentrated in small and medium-sized companies, while the large industrial centers of strategic importance remain in state hands. In this spirit, in 2001 the Communist Party approved a new 10-year plan, which envisages strengthening of private companies, while at the same time preserve the leading role of the state in the economy. Vietnam achieved high economic growth, which continues to rise. In the process of integration with the global economy, FDI is emerging as one of the foundations of economic growth in this country. They are of great importance to providing an additional capital investment, export promotion, technology transfer, development of human resources and creating new jobs. Due to the large number of investment projects Vietnam accepts the image of a country with a dynamic economy that is increasingly attracting international attention.

Keywords:

Vietnam, Vietnamese economy, Vietnamese economy development, FDI in Vietnam, dynamic economy.

Въведение

През 1986 г. СР Виетнам[1] прави изключително голям завой в икономическото си развитие. Управляващата комунистическа партия поставя началото на въвеждането на пазарни механизми, които трябва да осигурят повишаване на жизненото равнище на населението, предвижда се цялостна икономическа реформа, където се застъпва развитието и на частния сектор. Този процес на икономически преобразования приема името Đổi Mời („Нова промяна“), а цялата реформена програма става известна като „Политика на обновление“[2]. В страната започва навлизането на чуждестранните инвестиции. В една или друга степен реформите продължават до самия край на 80-те години на XX в. В крайна сметка Виетнам не се отказва от системата на централно икономическо планиране, но от друга значително се увеличават дотациите за държавните предприятия, които се превръщат в основен източник на приходи за държавата. Така в резултат на макроикономическата стабилност държавните предприятия се съсредоточават върху своето развитие, ориентирано изцяло към пазара, без да бъдат подложени на ограниченията, наложени от централизирано планиране[3].

Виетнам в процеса на международното сътрудничество като гаранция за повишаване на икономическото развитие.

В своята външна политика Виетнам се стреми да балансира между трите световни суперсили Китай, Русия и Съединените щати. През първите десетилетия на XXI в. икономическите контакти между Виетнам и Русия бележат ново задълбочаване от времето след края на Студената война и разпадането на Съветския съюз. През 2002 г. между двете държави се подписва междуправителствено съглашение за сътрудничество в областта на мирното използване на атонмата енергия. В резултат на това през 2010 г. виетнамското правителство приема решение за строителството на първата в страната атомна електроцентрала Нинх Тхуан 1 (Ninh Thuận 1) по проект на руското предприятие Атомстройэкспорт (част от държавната корпорация „РОСАТОМ“) и с помощта на руски специалисти. Така на 31 октомври 2010 г. между Русия и Виетнам се подписва споразумение за сътрудничество в строежа на АЕЦ Нинх Тхуан 1, който започва през 2015 г.[4]

Също така виетнамската страна изразява готовност да продаде на руската компания Роснефт 49% от акциите на петролната рафинерия Зунг Куат (Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất). Руско-виетнамска работна група разглежда изгодни съвместни проекти на обща стойност над 20 млрд. долара. В началото на 2015 г. виетнамският премиер Нгуен Тан Зунг изразява желание за подписване на съглашение за свободна търговия с Евразийския икономически съюз. Отделно от това двете държави планират увеличение на двустранния стокообмен през следващите пет години до 10 млрд. долара[5].

Що се отнася до двустранните контакти в областта на отбраната – през ноември 2013 г. между правителствата на Русия и Виетнам се подписва споразумение за превръщането на военноморската база в Кам Ран (Cam Ranh)[6] в съвместна такава, която да служи за ремонт и обслужване на подводници. От 2014 г. тук са предислоцирани руските самолети Ил-18, които осигуряват презареждане с гориво на стратегическите бомбардировачи Ту-95МС[7].

Изключително гъвкавата виетнамска външна политика цели подобряване и постепенно разширяване на отношенията със Съединените щати, не само от гледна точка на икономическата необходимост, но и като средство за противовес на китайските интереси и политика на доминиращо влияние в региона на Югоизточна Азия. Разбира се, като друг фактор трябва да посочим и все по-увеличаващата се активност на САЩ в района на Тихия океан и мнението на американските анализатори за нарастващата роля на Ханой и превръщането му в безспорен лидер на Индокитайския п-ов. В тази връзка в началото на 2015 г. САЩ частично отменя оръжейното ембарго за Виетнам, следва и разширяване на отношенията в културната сфера. Още през 2001 г. Виетнам подписва споразумение за търговия със САЩ[8]. Задълбочаващото се партньорство между Съединените щати и Виетнам извежда и сътрудничество в областта на отбраната. През с.г. се осъществява среща между командващия сухопътните войски на САЩ ген. Винсент Кит Брукс и зам.-началника на Генералния щаб на виетнамската народна армия ген. До Ба Ти. От американска страна за Виетнам са доставени и пет брегови катера. Интерес представлява искането на САЩ, отправено през март 2015 г., в което се посочва желанието за даване на отказ руските стратегически бомбардировачи да презареждат с гориво във военноморската база в Кам Ран[9].

Въпреки изключително напрегнатата обстановка в граничните за двете държави райони на Южнокитайско море (за Виетнам – Южно море – Biến Đông) виетнамската страна търси диалог и с Китай. Във връзка с това на 15 май 2015 г. в разположената по границата с тази държава виетнамска провинция Лао Кай (tỉnh Lào Cai) се състой смесен двустранен семинар по въпросите на отбраната и сигурността.

Отделно от това, освен с трите световни суперсили Русия, Съединените щати и Китай, СР Виетнам разширява двустранните отношения в дипломатическата и политическата област, в сферите на сигурността, икономиката, търговията, инвестициите, турисма, образованието и др. с над 200 страни и територии. Като ключово за Виетнам се оформя все по-нарастващото партньорство с Европейския съюз – както в общ план, така и с отделни страни като Германия, Франция, България[10].

Икономически постижения на Виетнам през първите две десетилетия на XXI в.

През първите десетилетия на XXI в. виетнамското политическо ръководство продължава предприетите в резултат на курса на обновление инициативи. В основни линии частният сектор и чуждестранните инвестиции се съсредоточават в малките и средните предприятия, докато големите производствени центрове със стратегическо значение остават в ръцете на държавата. В този дух през 2001 г. комунистическата партия одобрява нов 10-годишен план, който предвижда засилването на частните предприятия, като в същото време бъде запазена водещата роля на държавата в икономиката. С подобна насоченост е и приетата на XI конгрес (12–19 януари 2011 г.) Стратегия за икономическо и социално развитие за периода 2011–2020 г. (Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011–2020)[11], където се подчертава главната задачата до 2020 г. Виетнам да бъде превърнат в модерна индустриална държава[12].

В резултат на тези политически инициативи държавата реализира висок икономически ръст, през 2010 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението достига ок. 1200 долара, което поставя Виетнам в групата нан развиващите се страни със средни доходи. През 2012 г. страната постига излишък по текуща сметка от 3,7 млрд. долара (2,7% от БВП), а паричните преводи се равняват на ок. 11 млрд. долара.

По-подробна информация за движението на БВП на Виетнам (по текущи цени) през периода 2006–2016 г. се разкрива в представената по-долу диаграма[13].

Анализирайки посочените данни се достига до извода, че в рамките на десет години БВП на Виетнам бележи едно непрекъснато плавно увеличение. От 66, 39 млрд. долара през 2006 г., през 2016 г. той достига крупните 201 млрд. долара, т.е. БВП се покачва покачва повече от три пъти.

За първи път от почти двадесет години Виетнам реализира положително търговско салдо в размер на 284 млн. долара. Причини за това са увеличеният износ на предприятията с чужд капитал, силното ограничаване на вноса от страна на държавните предприятия, развитието на местното производство, увеличаването на потреблението и на приходите от експорта. Като икономически отрасли с висок ръст се оформят добивът и преработката на петрол, машиностроенето, електрониката и информационните технологии, селското стопанство (производство и преработка), текстилната и кожухарската промишленост, дърводобивът и производството на мебели[14].

Износът на стоки от СР Виетнам бележи непрекъснато увеличение. За периода 2001–2010 г. стокообменът нараства с пет пъти – от 15 млрд. долара през 2001 г. до 71,6 млрд. долара през 2010 г.[15] През 2012 г. страната изнася стоки на обща стойност от 114,6 млрд долара, като приносът на местните предприятия е 42,3 млрд. долара, а на тези с чуждестранен капитал 72,3 млрд. долара[16].

Постепенно Европейският съюз се оформя като най-големият пазар на виетнамски стоки, измествайки Съединените щати (в предходната година износът на Виетнам за тази държава се определя на 12,8 млрд. долара[17]), през 2012 г. износът за страните-членки възлиза на 20,3 млрд. долара. След ЕС се нареждат САЩ (19,6 млрд. долара), страните от АСЕАН (17,3 млрд. долара), Япония (13,1 млрд. долара) и Китай (12,2 млрд. долара)[18]. Това свидетелства за все по-нарастващия интерес към Виетнам.

Една от най-съществените причини за забележителния икономически растеж на Виетнам – той е впечатляващ поради бързите темпове и кратките срокове, в които се осъществява – представлява международната икономическа интеграция на страната.

По-голяма яснота за акцентите на икономическия растеж в СР Виетнам за периода 2013–2015 г. се представя от посочената по-долу таблица[19].

 

Икономически растеж (%) 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Икономически ръст 7,0 7,2 7,0
Частно потребление 7,8 8,2 8,0
Държавно потребление 7,7 7,0 7,0
Бруто инвестиции 8,2 9,1 9,0
Износ на стоки и услуги 12,3 12,4 12,6
Внос на стоки и услуги 11,8 12,4 12,7
Вътрешно търсене 7,7 8,2 8,1
Земеделие 3,2 3,1 3,3
Промишленост 9,0 9,0 9,0
Услуги 6,4 6,8 6,1

 

Освен в сферата на външната търговия СР Виетнам бележи значими икономически постижения и в своето вътрешноикономическо развитие. През първите десетилетия на XXI в. страната постига стабилни макроикономически показатели, материалното и духовното състояние на населението значително се подобрява, реализират се постижения в борбата за ликвидиране на глада и намаляване на бедността. Средната продължителност на живота се увеличчава от 67 на 72 години. Продължава да нараства Индексът на човешко развитие (HDI) и през 2008 г. достига нивото от 0,733, което нарежда страната в групата на развитите страни в света. Системата на обществените фондове и социалното осигуряване заема важна част от мерките за подобряване живота на населението и непрекъснато се разширява, а държавният бюджет продължава да отделя все повече средства в тази област.

Чуждестранни инвестиции в СР Виетнам.

В процеса на интеграция със световната икономика преките чуждестранни инвестиции се оформят като един фундаментите на икономическия растеж на виетнамската страна. Те имат голямо значение за осигуряване на допълнителни капиталовложения, за насърчаване на износа, за трансфера на технологии, за развитие на човешките ресурси и за създаване на нови работни места. Благодарение на големия брой инвестиционни проекти Виетнам приема облика на държава с динамично развиваща се икономика, която все повече привлича вниманието на международната общност[20].

През 2012 г. преките чуждестранни инвестиции в СР Виетнам възлизат общо на 13 млрд. долара. За същата година са дадени лицензи за 1100 проекта с общ капитал 7,9 млрд. долара, а в 435 действащи проекта с чужди инвестиции са внесени допълнителни капитали от 5,1 млрд. долара[21].

За увеличаване на притока на чуждестранни инвестиции важно значение има стабилната политическа обстановка, което заедно с все по-нарастващото подобряване на бизнес климата, превръща страната в изключително привлекателна дестинация за инвеститорите. В резултат на това Виетнам заема мястото на третата най-предпочитана в това отношение държава в Азия след Китай и Индия[22].

По принцип потоците от чуждестранни инвестиции са насочени към леката промишленост, но към средата на второто десетилетие на XXI в. е налице тяхното преориентиране към тежката промишленост, недвижимите имоти и туризма. В СР Виетнам също така се произвеждат високотехнологични стоки като напр. смартфони и таблети – в края на 2015 г. този производствен сектор получава чуждестранни инвестиции в обем на 11 млрд. долара[23].

През 2015 г. сумата и качеството на чуждестранните инвестиции във Виенам се увеличава. Страната започва да привлича високотехнологични и индустриални проекти, както и такива в сферата на човешките ресурси. Така между месеците януари и септември с.г. тези инвестиции възлизат на 17,15 млрд. долара за общо 461 проекта. Водещи чуждестранни инвеститори във Виетнам са Южна Корея, която застава на първо място през 2015 г., а също така Япония, страните от ЕС, както и държавите от АСЕАН[24].

Някои акценти от Стратегията за икономическо и социално развитие за периода 2011–2020 г. (Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011–2020), приета от XI конгрес на ВКП(12–19 януари 2011 г.)

Основен проблем в тази инициатива е развитието на т.нар. човешки ресурси, което представлява повишаване на интелектуалното равнище на населнието, формиране на висококвалифицирана работна ръка,създаване на нови работни места, упражняване на демократичните ценности и затвърждаването на социалната справедливост[25].

За постигане на поставените в Стратегията за икономическо и социално развитие задачи виетнамското правителство поставя за изпълнение някои основни цели, сред които постигане на стабилно макроикономическо развитие, мобилизация и ефективно използване на природните ресурси, изграждане на модерна инфраструктура, повишаване качеството на образованието и обучението, развитие на науката, технологиите и интелектуалните възможности, подобряване на материалния и духовния живот на населението, социален прогрес и сигурност, намаляване на бедността, реформи в здравеопазването, съхраняване на националната културна идентичност[26].

Използвани източници

1. Икономиката на Виетнам. Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин, Посолство на Република България във Виетнам – http://www.stiv-hcmc.com/bg/vietnam/economics/ [16.01.2017]

2. Икономиката на Виетнам – динамична и обещаваща – В: Европа 2001 – списание за култура и социална политика, бр. 4, год. XVIII (2011 г.), с. 10 – http://euro2001.net/index.shtml?page=statia&file=issues/4_2011/stat_4.html [16.01.2017]

3. Къдринова, К. Виетнам – феникс и дракон. „Мултипринт“, София, 2009.

4. Нго, Тхи Тхук. Виетнам по пътя на интеграцията и устойчивото развитие – http://asiaconference-bg.com/виетнам-по-пътя-на-интеграцията-и-усто/#more-388 [16.01.2017]

5. Чуков, Б. Виетнам – икономическа мощ и толерантност. – http://svetoven.pogled.info/news/64993/Vietnam-ikonomicheska-mosht-i-tolerantnost\ [16.01.2017]

6. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 [Проект на Стратегия за икономическо и социално развитие 2011–2020] – T:Lao Động – Lời quyền của người lao động [Труд – Печатен орган на работниците], 20/09/2010 –http://laodong.com.vn/chinh-tri/du-thao-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-20112020-53612.bld [16.01.2017]

7. O’Rourke, D. Community-Driven Regulation. Balancing Development and the Environment in Vietnam. Urban and Industrial Environments Publ., 2003

 8. Román, L.InstitutionsinTransitions: VietnameseStateBankReform. Springer Science+Business Media New York, 1999

8. http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/ninthuan/[16.01.2017]

9. http://www.agentura.ru/infrastructure/bases/russbases/camran/ [16.01.2017]

10. Vietnam: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen von 2006 bis 2016 (in Milliarden US-Dollar) – https://de.statista.com/statistik/daten/studie/324600/umfrage/bruttoinlandsprodukt-bip-von-vietnam/ [16.01.2017]

11. Vietnam: Foreign Investment – Santander, Trade Portal –

https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/vietnam/investing [16.01.2017]

 

[1] От 2 юли 1976 г. официалното название на страната е Социалистическа република Виетнам (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

[2] Новите цели и задачи на стопанското развитие са дефинирани от проведения през декември 1986 г. VI конгрес на Виетнамската комунистическа партия (ВКП) (Đảng cộng sản Việt Nam). – Román, L.Institutions in Transitions: Vietnamese State Bank Reform. Springer Science+Business Media New York, 1999, 71–78; O’Rourke, D. Community-Driven Regulation. Balancing Development and the Environment in Vietnam. Urban and Industrial Environments Publ., 2003, 34–38.

[3] В много отношения реформената програма наподобява тази на Китай, но има някои съществени отличителни черти, които придават по-голяма гъвкавост и позволяват по-голяма либерализация в икономическо отношение и възможности за по-широко международно сътрудничество. ВКП предлага линия на диалог и прагматизъм в хода на реформените процеси, която предопределя специфичната държавна политика по отношение на комуникацията с чуждестранните инвеститори и международните организации. – Къдринова, К. Виетнам – феникс и дракон. „Мултипринт“, София, 2009, 92–97.

[4] АЕЦ Ninh Thuận 1 представлява атомна електростанция в състав от 2 енергоблока с установена мощност от 1000 МВт всеки. Атомната електроцентрала се намира в провинция Нинх Туан (Ninh Thuận). Очаква се първият енергоблок да влезе в експлоатация през 2020 г. За по-подробно вж.: http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/ninthuan/, 11.01.2017, 19.17 ч.

[5] Чуков, Б. Виетнам – икономическа мощ и толерантност. – http://svetoven.pogled.info/news/64993/Vietnam-ikonomicheska-mosht-i-tolerantnost, 11.01.2017, 19.17 ч.

[6] Още по времето на войната на САЩ във Виетнам американците изграждат военноморска база (вкл. и летище) в залива на Кам Ран, чийто дълбоки води позволяват акостирането дори и на подводници. По тази причина именно тук през 1979 г. се установява пункт за материално-техническо обезпечаване (ПМТО) на 15-та оперативна ескадра на съветския тихоокеански флот. По-подробно за съветската военна база тук вж.: http://www.agentura.ru/infrastructure/bases/russbases/camran/, 12.51 ч., 13.01.2017 г.

[7] Чуков, Б. Виетнам – икономическа мощ… – http://svetoven.pogled.info/news/64993/Vietnam-ikonomicheska-mosht-i-tolerantnost, 13.00 ч., 13.01.2017 г.

[8] Икономиката на Виетнам – динамична и обещаваща – В: Европа 2001 – списание за култура и социална политика, бр. 4, год. XVIII (2011 г.), с. 10 – http://euro2001.net/index.shtml?page=statia&file=issues/4_2011/stat_4.html, 13.30 ч., 13.01.2017 г.

[9] Чуков, Б. Виетнам – икономическа мощ… – http://svetoven.pogled.info/news/64993/Vietnam-ikonomicheska-mosht-i-tolerantnost, 13.00 ч., 13.01.2017 г.

[10] СР Виетнам е активен член в много международни организации като Международния валутен фонд, Световната банка (1992 г.), Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (1995 г.), Форума Азия–Европа (1996 г.), Форума за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион (1998 г.), Световната търговска асоциация (2007 г.), Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Виетнам (парафинирано през 2010 г. в Брюксел), в процес на преговори са и още много други. –

Икономиката на Виетнам – динамична и обещаваща… http://euro2001.net/index.shtml?page=statia&file=issues/4_2011/stat_4.html, 13.54 ч., 13.01.2017 г.

[11] За по-подробно вж.: Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 [Проект на Стратегия за икономическо и социално развитие 2011–2020] – T:Lao Động – Lời quyền của người lao động[Труд – Печатен орган на работниците], 20/09/2010 –http://laodong.com.vn/chinh-tri/du-thao-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-20112020-53612.bld, 15.44, 13.01.2017 г.

[12] Икономиката на Виетнам. Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин, Посолство на Република България във Виетнам – http://www.stiv-hcmc.com/bg/vietnam/economics/, 15.46, 13.01.2017 г., Нго, Тхи Тхук. Виетнам по пътя на интеграцията и устойчивото развитие – http://asiaconference-bg.com/виетнам-по-пътя-на-интеграцията-и-усто/#more-388, 15.46, 13.01.2017 г.

[13] Vietnam: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen von 2006 bis 2016 (in Milliarden US-Dollar) – https://de.statista.com/statistik/daten/studie/324600/umfrage/bruttoinlandsprodukt-bip-von-vietnam/, 12.47 ч., 16.01.2017 г.

[14] Икономиката на Виетнам – динамична и обещаваща…- http://euro2001.net/index.shtml?page=statia&file=issues/4_2011/stat_4.html, 13.34 ч., 14.01.2017 г., Икономиката на Виетнам… – http://www.stiv-hcmc.com/bg/vietnam/economics/, 13.34 ч., 14.01.2017 г.

[15] Икономиката на Виетнам – динамична и обещаваща… – http://euro2001.net/index.shtml?page=statia&file=issues/4_2011/stat_4.html, 13.34 ч., 14.01.2017 г.

[16] В основни линии експортът на Виетнам се състои от дрехи, текстил, телефони и компоненти за тях, суров петрол, електроника, компютри и компоненти за тях, обувки, риба, машини и резервни части за тях, продукти от дърво, транспортни средства и резервни части за тях, ориз, кафе, каучук, рафинирани петролни продукти, стомана, продукти от пластмаса, кашу, въглища (в зависимост от стойностите, които заемат в износа, стоките и продуктите са подредени по възходящ ред). – Икономиката на Виетнам… –

http://www.stiv-hcmc.com/bg/vietnam/economics/, 13.57 ч., 14.01.2017 г.

[17] Икономиката на Виетнам – динамична и обещаваща… – http://euro2001.net/index.shtml?page=statia&file=issues/4_2011/stat_4.html, 14.05 ч., 14.01.2017 г.

[18] Икономиката на Виетнам… – http://www.stiv-hcmc.com/bg/vietnam/economics/, 14.08 ч., 14.01.2017 г.

[19] Пак там.

[20] Икономиката на Виетнам – динамична и обещаваща… – http://euro2001.net/index.shtml?page=statia&file=issues/4_2011/stat_4.html, 13.21 ч., 16.01.2017 г.

[21] Икономиката на Виетнам… – http://www.stiv-hcmc.com/bg/vietnam/economics/, 14.32 ч., 16.01.2017 г.

[22]Vietnam: Foreign Investment – Santander, Trade Portal –

https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/vietnam/investing, 14.43 ч., 16.01.2017 г.

[23]Ibid.

[24]Ibid.

[25] Икономиката на Виетнам – динамична и обещаваща… – http://euro2001.net/index.shtml?page=statia&file=issues/4_2011/stat_4.html, 15.18 ч., 16.01.2017 г.

[26] Пак там.