Борбата срещу корупцията при управлението на Си Дзинпин

Докторант Ерхан Ахмедов, ПУ. ,,Паисий Хилендарски”

The fight against corruption in the management of Xi Jinping

PhD student Erhan Ahmedov, PU. ,,Paisii Hilendarski“

Short summary: The report is dedicated to the fight against corruption among the ranks of the party and state apparatus, which leads the current CCP leader Xi Jinping after coming to power in 2012. My main thesis is that Xi Jinping is seeking to push the dividing line between himself and his predecessors. The dividing line is along two axes: the fight against corruption – tolerating corruption and social justice – social injustice. Pursued by Xi Jinping persons are senior and middle echelons of the party-state apparatus that are removed and convicted of corruption. The second section briefly describes the data passed to Panamanian Office ,, Mosak Fonseca, „the income of persons Xi Jinping and Premier nomenclature of the CCP and the PRC during 1978-2016y. Maybe fighter against corruption Xi Jinping is not corrupt? The main problem is how research can be distinguished fight against corruption by clearing accounts with awkward people from senior and middle levels of the party-state hierarchy in a system where there is no separation of powers.

Увод

През 2012г. в Китай на власт идва Си Дзинпин. С неговото идване на власт настъпва промяна в страната. Стартира една борба срещу корупцията сред висшия и среден партийно-държавен апарат. В Китай се възраждат Маоистките лозунги за социална справедливост. Ако при Мао разграничителната линия е по оста налагане на комунизма срещу вкарването на Китай по пътя на капитализма, то при Си Дзинпин линията е корумпиран – некорумпиран.

 1. Борбата срещу корупцията на Си Дзинпин.

Съществуват две основни тези по отношение на борбата срещу корупцията, която се води в Китай от ноември 2012г. насам. Според гледната точка на сегашното управление на Китай, в страната се води борба срещу корумпираните лица от висшия и среден ешелон на партийно-държавния апарат. Тази гледна точка в голяма степен се споделя и от някои изследователи като проф. дфсн Н. Стефанов. Според гледната точка на Западните анализатори, Си Дзинпин се стреми да премахне от властови позиции неудобните за него кадри.

На пръв поглед двете тези се самоизключват. Напълно е възможно обаче отстранените от власт и осъдени чиновници да са и корумпирани. Както ще покаже анализът по-долу част от тях притежават имущество, което няма как да придобият със заплатите си. Също така подадените от лицата данъчни декларации не показват притежаването на конфискуваното след арестите им имущество и финансови средства. Нужно е да се уточни, че в Китай забогатяването не е незаконно, ако това е постигнато със законни средства и деклариране на притежаваното имущество и пари. Нещо повече, още един от първите лозунги на Д. Сяопин през 1978г. е, че ,,Някои трябва да забогатеят първи”. Проблемът при борбата с корупцията при управлението на Си Дзинпин, а и въобще при съдебните процеси провеждани в Китай е в това, че в страната няма разделение на властите. Малко след протестите на площад ,,Тянънмън” през 1987г. Д. Сяопин заявява, че ,,в Китай не може да има такъв трик като разделението на властите на три”. Партията управлява съда и не може да се гарантира честен съдебен процес на преследваните от властта.  В Конституцията на страната е записано, че никой няма право да влияе на съдията при взимането на решение. Това е само на формално ниво. Шефовете на съдиите, а и самите съдии се определят или от ОКСНП[1] или от местните СНП[2] в зависимост от нивото им. Същото се отнася и за прокурорите.

Според Н. Стефанов и А. Колева, няма съмнение, че в Китай сред идването на Си Дзинпин се води безкомпромисна борба срещу корупцията. За 2012г. броят на големите корупционни дела водени от прокуратурата е 20242, а за периода януари-ноември 2013г. делата са 21848.[3] Само за справка за годините 2009, 2010 и 2011 броят на големите корупционни дела водени от прокуратурата са съответно: 18191, 18224 и 18464. През 2013г. на смърт е осъден бившият министър на железопътния транспорт Лиу Джъдзюн. Той е обвинен, че за периода 1986-2011г. е получил подкупи за 8 млн.щ.д. Също така е притежавал 16 луксозни коли и е имал над 350 жилища из цял Китай. Любопитното е, че същият който е на над 70г. е имал 18 любовници (Стефанов,Колева, 2015:514-516). Броят на големите корупционни дела водени от прокуратурата след поемането на властта от Си Дзинпин нараства с около 3000 на година, което не е нещо значително. Както е видно от данните по-долу кампанията на Си Дзинпин е насочена предимно срещу лица от средния ешелон на партийно-държавния апарат и срещу такива, които са неудобни на сегашния лидер на Китай. Последното в никакъв случай не изключва последните да са и корумпирани.

Според данни на официоза на ККП ,,Женмин Жибао” за първата половина на 2014г. 84000 кадри са осъдени за корупция. Част от тях с глоби. Спрямо първата половина на 2013г. се увеличава делът на осъдените с над 30%. За 2013г. към Партийната Комисия за Проверка на Дисциплината и надзорните органи са подадени 1,95 млн. писмени жалби. Започва разследване по 172000 случая и са наказани 182 000 души, а 9600 случая са предадени на съдебните органи[4]. От данните прави впечатление, че при едва 1/10 от случаите стартира разследване, а броят на предадените на съда случаи е малък. Също така е видно, че партийните органи изземват функциите на съда. Възможно е голяма част от подадените сигнали да са с цел даден кадър да бъде отстранен от поста му. Друго възможно обяснение е корупция сред самите проверяващи, които срещу подкуп да прекратят съответната проверка.

Според официални данни след приемането на ,,Правилник от осем точки” на заседание на ЦК на ККП през декември 2012г. насочен срещу корупцията са наказани близо 139 хил. души за периода 2013-2015г. За трите години наказаните са съответно 24.5, 53.1 и 27.3 хил. души. От тях 55 300 души получават административни наказания. Най-голям брой от случаите са свързани с неправомерно ползване на служебни автомобили, пищни сватби и погребения и т.н[5]. Този правилник е удобен механизъм и за премахване на неудобните на Си Дзинпин кадри от власт. Винаги може да се докаже, че даден човек е нарушил някое от правилата. Това е лесно при система, в която правосъдието е в ръцете на един човек.

Според официални данни изнесени на сесия на ОКСНП през март 2016г., за 2015г. броят на осъдените за корупция кадри от партийно-държавния апарат е около 300 хил. души, като ,,леки наказания” са произнесени на над 200 хил. от тях, а тежки наказания са наложени на около 80 хил[6]. Проблемът в данните е, че те смесват леки и тежки престъпления, но и няма ясно разграничение каква е границата между леко и тежко престъпление. Няма и обобщени данни какви са приходите, които са събрани след налагането на тези наказания. Какъв всъщност е социалният аспект от Антикорупционната компания? Няма отговор на този въпрос.Една от първите жертви на антикорупционната кампания на Си Дзинпин става Бо Силай. Той е син на бившия вицепремиер Бо Ибо. През 2012г. той е член на ПК на ПБ и е считан за вторият човек в Партията и държавата. В края на 2012г. той е обвинен в корупция, а жена му в убийството на британски бизнесмен, който и е бил любовник. Според К.Браун обвиненията срещу Бо Силай са скалъпени, а истинската причина е, че той представлява опасност за Си Дзинпин. През септември 2013г. Бо Силай е осъден на доживотен затвор без право на замяна (Brown,2014:101-102).

Според друга гледна точка, причината за падането на Бо Силай от върховете на ККП се дължи на създадения от него т.нар. Чунцински модел на развитие. Този модел се опира на ,,три кита”: тежка битка с престъпните структури; натиск върху бизнеса и преразпределението на богатството в полза на бедните. По времето, когато е ръководител на  партийната организация на Чунцин той възстановява старите лозунги от времето на Мао ,,Пей червено, бий по черното.” Желанието му да въздаде социална справедливост водят до повишаване на неговия авторитет, но един лидер с твърда ръка може да доведе до унищожаване на крехкия баланс между интересите на различните групи (Стефанов,Колева, 2015:564-565). От друга страна, самата Антикорупционна кампания наподобява на Културната Революция с мащабите на преследването на корумпираните. Въпреки, че няма точни данни за всички осъдени за корупция в периода 2012-2016г. се предполага, че на година се преследват около 300 хил. кадри на различни нива т.е. за 5 години броят на осъдените е около 1,5 млн. души при около 3 млн. преследвани кадри по време на Културната Революция (1966-1976). Разликата между Б. Силай и С. Дзинпин е, че първият използва незаконни методи за преразпределение на богатството на богатите, а вторият поне привидно използва законни методи. Първият е осъден на доживотен затвор, а вторият е лидер на ККП и КНР.

На 09.08.2015г. на смърт за корупция е осъден бившият зам.началник на логистиката на НОАК[7] Гу Джуншан. Изпълнението на присъдата е отложено с 2г. Отнема му се имуществото и званието генерал-лейтенант[8]. Генерал Гу Джюншан е отстранен от власт през 2012г. След ареста му от дома му полицаите изземват вещи, които се побират в 4 камиона. Сред вещите има златни статуи, скъп алкохол и др. Когато заема поста си генерала е имал власт при възлагането на различни поръчки за армията, както е и подписвал различни договори. Преди генерала за корупция е осъден и Си Цайхоу, бивш заместник-председател на Централната военна комисия и член на мощното Политбюро. Но през март 2015г. той умира от рак[9].

Кампанията на Си Дзинпин, която прокламира, че се бори за социална справедливост има известно основание. Според данни на Националното статистическо бюро на Китай през 2012г. коефициентът на ,,Джини” в Китай е 0.474. По международни стандарти, ако този коефициент надвишава 0.4, това е сигнал за значими различия. По данни на агенция ,,Синхуа”, които се позовават на доклад на Пекинския Университет 1/3 от китайското богатство е в ръцете на 1% от населението на страната (Стефанов,Колева,2015:505-506). Немаловажен факт е, че ако не възникнат непредвидени обстоятелства Си Дзинпин ще е начело на ККП на Стогодишнината от основаването на Партията през 2021г. и той има интерес да си изгради образа на лидер, който се бори за социална справедливост и срещу корупцията.

Отстранените от длъжност и осъдени лица по време на управлението на Си Дзинпин далеч не са само такива, които заемат или са заемали постовете си при Ху Дзинтао. През август 2014г. от постовете си са отстранени зам.председателите на ПК[10] на СНП на провинция Хъбей, Централен Китай – Янченг Чанг и Лиу Цианжун. Според определението на ,,Женмин Жибао” те са отстранени заради ,,съмнения за сериозни нарушения на партийната дисциплина и закона” т.е. за корупция. Първият заема поста от януари 2012г., а вторият едва от януари 2014г.[11] През септември 2014г. на 10г. затвор е осъден и бившият ръководител на отдел ,,Океанология и рибно стопанство” в град Уенгчанг, провинция Хайнан, Южен Китай – Лин Чънцит (2006-2011). Той е осъден за това, че за посочения период е получил подкупи в размер на 222 хил. щ.д.[12]

При анализа на статиите в ,,Женмин Жибао” правят впечатление две неща. Първо, съобщенията за арест, отстраняване от длъжност или за осъдени чиновници, които се съобщават за деня са от една и съща или съседни провинции т.е. явно Партийната Комисия за Проверка на Дисциплината е на проверка в една и съща провинция за дадения период или съдебните дела са насрочени по такъв начин, че присъдите на няколко осъдени се съобщават нарочно в един и същи ден. Второ, статиите свързани с арестувани или осъдени за корупция нарастват в месеците преди датата 1 Октомври т.е. на Годишнината от идването на ККП на власт.

2.Панамските документи

Китайските власти се стремят да ограничават свободата на словото не само на местните медии, но и на чуждестранни такива. В края на 2013г. от страната са изгонени двадесетина журналисти от ,,Ню Йорк таймс” и ,,Блумбърг”. Причината е, че в ,,Ню Йорк таймс” са публикувани статии за богатството на Президента Си Дзинпин, а в края на 2012г. в ,,Блумбърг” (в китайската версия на медията) е публикувана статия за хонорарите, които взима дъщерята на премиера Уен Дзябао (Пилсбъри,2015:153). Изнесените от вестника данни за богатството на Си Дзинпин и роднините му се потвърждават от ,,Панамските документи”, които излизат на бял свят през април 2016г.

В началото на април 2015г. германският вестник Sueddeutsche Zeitung получава файлове от неизвестен подател. Данните се обработват в продължение на година от десетки хиляди журналисти. Във файловете са имената на над 11.5 млн. физически лица, които са регистрирали офшорни компании чрез Панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca.  Сред тези 11.5 млн. души са имената  на роднини на трима членове от ПК на ПБ[13] на ЦК на ККП[14]. В списъка са имената на лидера на ККП Си Дзинпин и на колегите му от ПК на ПБ Джан Гаоли и Лю Юншан. Въпросните лица са записани като директори в акционерни дружества. Забогатяването в Китай не е незаконно. Проблемът е, че Панама е данъчен рай за укриване на доходи. Съгласно устава на ККП, партийните лидери и техните семейства нямат право да се възползват от връзките си. Целта е да се предотврати незаконното забогатяване чрез използването на името на Партията за тази цел. Изтеклите документи се изследват от 107 медийни организации от 76 страни[15]. Сред изтеклите документи личат имената на дъщерята на бившия премиер Ли Пън (1987-1998), както и роднини на бившите лидер на Китай Ху Дзинтао и Д. Сяопин[16].

Единствената реакция на китайските власти по отношение на ,,Панамските документи” е изявление на един зам.министър, който заявява, че ,,документите ще се проучат сериозно”. Властите в Пекин няма как да излязат с официално опровержение на информациите в ,,Панамските документи”, защото това означава примерно да обясняват как и защо зетя на Си Дзинпин има офшорни компании, а и като цяло да обяснят съдържанието на документите. Съвсем очаквано в китайските сървъри е блокирано търсенето на ,,Панамски документи”, ,,Панамски листове” и т.н. Всички мнения по темата споделени в китайската социална мрежа ,,Уеибо” са премахвани от правителствените цензори на Интернет.

За сметка на китайските власти, руският президент Владимир Путин, който също е споменат в документите отговори в типичния си стил на появилите се данни за неговото богатство. Според Путин документите са фалшификати изготвени от Запада с манипулативна цел. Като доказателство, че САЩ са изготвили документите той посочи, че в списъка няма американци.

Твърденията на Путин са неверни. Първо, няма как някой да изготви списък с над 11.5 млн. юридически лица. Зад юридическите лица са записани и управителите на компаниите. Като допълнение лесни за проверка са и направените преводи от и към самите компании. Адвокатска кантора ,,Мосак Фонсека” е четвъртата по големина адвокатска кантора в света, а не някоя квартална кантора, където да са регистрирани няколко фирми и самата кантора да е трудно откриваема. Документите са следи, които се запазват и водят до създателите им. В този случай към лица от висшата комунистическа номенклатура на ККП и до такива от близкото обкръжение на Путин. Второто ,,доказателство” на Путин също е невярно. Първо в списъка има американци, те са около 1000 души. Второ, в САЩ в щата Делауер също могат да се регистрират компании, чиито собственици имат какво да крият. Именно поради тази причина не се налага богатите американци със съмнителни доходи да регистрират компании в Панама, след като може да го направят и в САЩ.

В голяма степен антикорупционната кампания на Си Дзнипин е избирателна що се отнася до лицата от висшата номенклатура на ККП и КНР. Кампанията засяга Бо Силай и Гу Джюншан, но не засяга Ху Дзинтао, Уен Дзябао, Дзян Дзъмин, Джан Гаоли (действащ вицепремиер), Лю Юншан (член на ПК на ПБ към ЦК на ККП и ръководител на отдел ,,Пропаганда” към ЦК на ККП). Докато Юншан пропагандира как Партията се бори срещу корупцията, неговите роднини имат регистрирани офшорни компании в Панама. Заплатите на членовете на ПБ и ЦК са ниски, те са само 800 юана (130 щ.д.)  на месец и няма как парите в тайните сметки да са от заплати. Както правилно отбелязва изследователката Кери Браун, членството в ПК на ПБ на ЦК на ККП носи несметни богатства за тези, които заемат тези постове. Човек не може да попадне случайно в ПК на ПБ. Зад заелия поста кадър седят мощни кръгове, а в някои случаи печелят и цели сектори от икономиката (Brown,2014).

3.Заключение

При управлението на Си Дзнипин, големите корупционни дела нарастват с около 3000 в сравнение с последните три години от управлението на Ху Дзинтао. Си Дзинпин желае негласно да се разграничи от Ху Дзинтао, като стартира дела срещу лица от най-близкото му обкръжение и разбира се подсъдимите получават и сурови присъди. Най-вероятната причина Ху Дзинтао и наскоро навършилият 90г. Дзян Дзъмин (управлявал Китай в периода 1989-2002г. и председател на ЦВК[17] към ЦК на ККП до 2004г.) да не са сред подсъдимите е, че техните ,,теории” са записани в партийния устав и вкарването им в затвора би влошило имиджа на ККП. Д. Дзъмин е автор на ,,Теорията за трите представителства”, а Ху Дзинтао за ,,Научното развитие”. Нужно е партията да преустанови натиска си над съда. Също така трябва да се гарантира честен съдебен процес при спазването на правата на подсъдимите. Крайно наложително е Партийната Комисия за Проверка на Дисциплината и правоохранителните органи да проверяват всички сигнали за корупция (вкл. ,,Панамските документи”), а не само тежестта на правосъдието да се стоварва върху опонентите на Си Дзинпин и лица от средния ешелон на партийно-държавния апарат. Една от правилните стъпки на Си Дзинпин би била ако на XIX Конгрес на ККП през октомври 2017г. бъдат отстранени от власт Гаоли и Юншан и срещу тях да започне разследване.

Библиография

 1. Стефанов Н., Колева А. Китай. Социално-икономическо развитие от Древността до наши дни. Изд. ,,Изток-Запад”, С.2015
 2. Китай: за полгода 84 тыс человек наказаны за нарушение партийной и административной дисциплиныhttp://russian.people.com.cn/n/2014/0815/c31516-8770386.html Статията е публикувана на 15.08.2014г. Последно посетена на 02.11.2016г
 3. За три года действия „Правил из восьми пунктов“ было раскрыто более 100 тыс делhttp://russian.people.com.cn/n/2015/1204/c31521-8985777.html Статията е публикувана на 04.12.2015г. Последно посетена на 02.11.2016г.
 4. China corruption crackdown ‘netted 300,000 in 2015’http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35741357 Статията е публикувана на 07.03.2016г. Последно посетена на 02.11.2016г.
 5. Brown K. Carnival China in the era of HU Jintao and Xi Jimping. Imperial college press, University of Sydney, Australia, 2014
 6. Бывший замначальника Главного управления тыла НОАК Гу Цзюньшань приговорен к смертной казни с отсрочкой на 2 годаhttp://russian.people.com.cn/n/2015/0811/c31521-8934181.html Статията е публикувана на 11.08.2015г. Последно посетена на 02.11.2016г.
 7. China ex-general Gu Junshan sentenced over corruption http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33852753 Статията е публикувана на 10-08.2015г. Последно посетена на 02.11.2016г.
 8. Хубэй: в отношении сразу двух зампредседателя ПК городского СНП ведется расследование по подозрению в дисциплинарных нарушениях http://russian.people.com.cn/n/2014/0808/c31521-8766840.htmlСтатията е публикувана на 08.08.2014г. Последно посетена на 02.11.2016г.
 9. Бывший чиновник провинции Хайнань приговорен к 10 годам тюрьмы за взяткуhttp://russian.people.com.cn/n/2014/0905/c31521-8779146.html Статията е публикувана на 05.09.2014г. Последно посетена на 02.11.2016г.
 10. Пилсбъри М. Стогодишният маратон. Тайната стратегия на Китай за изместването на Америка като световна суперсила. Прев. от англ. Юлиян Антонов, Изд. ,,Изток-Запад”, С.2015
 11. Panama papers: China leaders’ relatives named in leakshttp://www.bbc.com/news/world-asia-35962326 Статията е публикувана на 04.04.2016г. Последно посетена на 03.11.2016г.

Chinese President Xi Jinping’s family used offshore tax havens to conceal their fortunes according to Panama Papers leakhttp://www.dailymail.co.uk/news/article-3522433/Panama-Papers-family-Chinas-President-Xi-implicated.html Статията е публикувана на 04.04.2016г.

 

[1]                      Общокитайско Събрание на Народните Представители

[2]                      Събрание на Народните Представители

[3]                      Авторите се позовават на: www.chinadaily.com.cn

[4]                      Китай: за полугода 84 тыс человек наказаны за нарушение партийной и административной дисциплины http://russian.people.com.cn/n/2014/0815/c31516-8770386.html Статията е публикувана на 15.08.2014г. Последно посетена на 02.11.2016г.

[5]                      За три года действия „Правил из восьми пунктов“ было раскрыто более 100 тыс дел http://russian.people.com.cn/n/2015/1204/c31521-8985777.html Статията е публикувана на 04.12.2015г. Последно посетена на 02.11.2016г.

[6]                      Chinacorruptioncrackdown ‘netted 300,000 in 2015’ http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35741357 Статията е публикувана на 07.03.2016г. Последно посетена на 02.11.2016г.

[7]                      Национална Освободителна Армия на Китай.

[8]                      Бывший замначальника Главного управления тыла НОАК Гу Цзюньшань приговорен к смертной казни с отсрочкой на 2 года http://russian.people.com.cn/n/2015/0811/c31521-8934181.html Статията е публикувана на 11.08.2015г. Последно посетена на 02.11.2016г.

[9]                      Chinaex-generalGuJunshansentencedovercorruptionhttp://www.bbc.com/news/world-asia-china-33852753 Статията е публикувана на 10-08.2015г. Последно посетена на 02.11.2016г.

[10]                   Постоянен Комитет

[11]                   Хубэй: в отношении сразу двух зампредседателя ПК городского СНП ведется расследование по подозрению в дисциплинарных нарушенияхhttp://russian.people.com.cn/n/2014/0808/c31521-8766840.htmlСтатията е публикувана на 08.08.2014г. Последно посетена на 02.11.2016г.

[12]                   Бывший чиновник провинции Хайнань приговорен к 10 годам тюрьмы за взятку http://russian.people.com.cn/n/2014/0905/c31521-8779146.html Статията е публикувана на 05.09.2014г. Последно посетена на 02.11.2016г.

[13]                   Постоянен Комитет на Политбюро.

[14]                   Централен Комитет на Китайската Комунистическа Партия.

[15]                   Panama papers: China leaders’ relatives named in leaks http://www.bbc.com/news/world-asia-35962326 Статията е публикувана на 04.04.2016г. Последно посетена на 03.11.2016г.

[16]                   Chinese President Xi Jinping’s family used offshore tax havens to conceal their fortunes according to Panama Papers leak http://www.dailymail.co.uk/news/article-3522433/Panama-Papers-family-Chinas-President-Xi-implicated.html Статията е публикувана на 04.04.2016г. Последно посетена на 03.11.2016г.

[17]                   Централен Военен Комитет