Проведе се научна конференция „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“ 2016 г.

На 15 декември 2016 г. Центърът за източни езици и култури на Софийския университет за пореден път стана домакин на ежегодната национална научна конференция за азиатски изследвания с международно участие „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“.

Събитието събра специалисти в областта на историята, културата, икономиката и динамиката на обществената мисъл на страните от азиатския континент. Конференцията остана вярна на своите принципи да предоставя трибуна, както на бележити специалисти изтоковеди, така и на млади изследователи, които правят първи стъпки в академичния си път.

Тазгодишното събитие привлече над 55 докладчика от страната и чужбина и с това отбеляза сериозен ръст на участниците спрямо предходната година. Този факт бе отбелязан със задоволство от председателя на организационния комитет на конференцията – проф. Нако Стефанов, в неговото начално слово. Проф. Стефанов също така подчерта, че усилията на организаторите ще продължат и докладите на участниците ще бъдат публикувани в сайта на конференцията, както и в книжен сборник.

Разбира се, бе препотвърдена готовността за организирането на конференцията и през следващата 2017-та година, когато инициативата ще отбележи своята шеста годишнина.

Докладите от конференцията можете да прочетете тук.

IV Национална научна конференция с международно участие „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“ – София 2015

confer2015

На 17 декември 2015 г. се проведе ежегодната Национална научна конференция с международно участие „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“. За четвърта поредна година изследователи и любители на Изтока се събраха в столичния Институт „Конфуций“ към СУ „Св. Климент Охридски“, за да внесат своя принос в изучаването и популяризирането на въпросите свързани с един от най-динамично развиващите се региони в съвременния свят – Азиатския.

Бяха изнесени доклади свързани с историческото, политическото, обществено и културното развитие на страните от Азия, като от работата на докладчиците извираше стремеж да се приложи системен подход, да се обвърже изследването на проблемите с извличането на полезен за страната ни опит, да се популяризира източната тематика с цел да стане по-достъпна духовната и културна съкровищница на Изтока.

Събирайки изследователи от различни направления, конференцията бе поредната стъпка по трудния и дълъг път на създаване и консолидиране на експертна общност занимаваща се с проблемите на Азиатския регион, общност твърде необходима на нашата страна в условията на покачване важността на въпросния регион в съвременния свят. Редом с бележити родни изследователи на Изтока, в мероприятието се включиха и немалко докторанти и студенти, което е сериозна заявка за това, че научният интерес в областта има не само потенциал да се съхрани, но и да се задълбочи с включването на нови поколения експерти.

Тазгодишната конференция безспорно внесе своя немалък принос, но задоволството е мимолетно, тъй като всеки изследовател знае, че доколкото човешкото знание е неизчерпаемо, то винаги нашите усилия трябва да са насочени към завоюване на победите на утрешния ден.

Докладите от конференцията можете да прочетете тук.

Те ще бъдат публикувани и в книжен сборник.

conf2104

Трета международна конференция : „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2014″

На 11.12.2014 г. в сградата на Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) за трета поредна година се проведе конференция, посветена на езиците, културите и политиката в страните от обширния ареал на континента Азия, като тази година събитието се проведе под надслов: „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2014”. Акцентът беше поставен върху развитието на тези страни или на определени явления в тях, а подтекстът беше повече от ясен – ние също можем да последваме добрия им пример, съобразявайки разглежданите в докладите решения с българския контекст, а също можем да си вземем поука от негативните тенденции, за да ги пресечем в зародиш или за да не им позволим да се зародят у нас. Представените на конференцията разработки показаха не само интереса и задълбоченото изследване от страна на своите автори, но и нестандартни гледни точки, поглед не към Азия, пречупен през призмата на западните „ценности”, какъвто обикновено се възприема в западните научни изследвания, а поглед от Азия, насочен към света.